FREKK: Civita-leder Kristin Clemet er til og med så frekk å påstå at det Rødt og Orban har til felles, er en manglende respekt for det liberale demokratiet i et pluralistisk samfunn, skriver Arild Haugen. Foto: Terje Pedersen/NTB

Høyrepartiene er desperate

De fire partia hadde en oppslutning på 36,6 prosent i juli måned. De er så desperate nå at de tar i bruk desperate og nedrige metoder når de lanserer kampanjen mot den radikale venstresida.

Sylvi Listhaug åpnet Frps valgkamp med å erklære «venstreradikale sosialister» til hovedmotstandere. Det sier altså et høyreradikalt parti som Frp! Høyre og Frp går sammen i felles front om å komme med usaklige og nedrige uttalelser om venstresida. Olje- og energiminister Tina Bru (H) kalte Rødt for å drive reinspikka kommunisme, da Rødt foreslo å kjøpe opp et oppdrettsfirma! Er ikke det et redelig forslag da? Likevel blir det karakterisert på en sånn måte!

Lengst går Høyres tenketank Civita, da de i en video stiller spørsmål om Rødts prinsipprogram: «Er Rødt farlig?» Det hjelper også lite når Civitas Bård Larsen følger opp med at Rødt riktignok har tatt avstand fra kommunismens verste forbrytelser ved å si «men er det helt troverdig?». Selvfølgelig blir konklusjonen nei! Selv om Rødt-leder Bjørnar Moxnes har uttalt at partiet har lite til felles med Josef Stalin, trekker Civitas mann Larsen likevel opp en rød tråd til Ungarns Viktor Urban og Donald Trump i USA! Han mener altså å vite at Rødt har det til felles med høyresidas «nyautoritære», at partiet vil bryte ned all opposisjon og bringe mediene og det sivile samfunnet inn under statens jerngrep! Hva Larsen vet som jeg ikke vet! Man skulle ikke tro det er mulig å komme med sånt usaklig surr og påstander!

Høyre og Frp har omtrent den samme ideologi. Noe forskjell er det likevel. Nøyer meg med ett eksempel hva de er enige om. I åtte år har de hatt et felles mål: Fagforeningsknusing, uten at de har villet innrømme det. De har heller ikke lyktes med det. Letes det med lykt og lys kan de finne noen problematiske sider ved Rødts prinsipprogram. Hvordan skal for eksempel prinsippet om at ingen skal kunne eie andres arbeidskraft forenes med å ha et oljefond som eier 1,4 prosent av verdens børsnoterte selskaper?

Det viktigste for Civita er ikke sånne reelle problemer! I stedet kommer de med fiktive forbindelser til land vi ikke liker å sammenlikne oss med! Det er ingen overraskelse at Høyre og Frp ikke har villet forstå Rødts partiprogram. Civita-leder Kristin Clemet er til og med så frekk å påstå at det Rødt og Orban har til felles, er en manglende respekt for det liberale demokratiet i et pluralistisk samfunn, og at det går en klar grense mellom de politiske partiene som er en del av det liberale demokratiet og de som ikke er det. Høyresida kritiserer altså Rødt for ikke å inkludere og fordele maktbalansen mellom ulike kulturer, livssyn, levesett og politisk ståsted. Frekkhetens nådegave har ingen grenser. De burde jammen feie for egen dør før de kommer med sånt surr. Når en sånn frikopling av virkeligheten framsettes, vil jeg slå tilbake med å si at de er en større trussel mot det liberale demokratiet enn det Rødt står for.

Det vi må være på vakt mot er nyliberalismens ideologi som Høyre og Frp står for. Det er dette Rødt vil gå til kamp mot. Listhaug og Clemet har bevisst lest programmet til Rødt feil. De har bare låst tankene fast på ordet "kommunisme" i en sammenheng at sosialisme bare vil føre til at vi gradvis vil se konturene av et klasseløst samfunn, og at det var det Karl Marx kalte kommunisme! De klarer ikke engang å se forskjellen på kommunisme og sosialisme. Vi kan jammen diskutere hva som er best i et demokrati.

Rødt slutter selvfølgelig opp om ytringsfrihet, frie medier og uavhengige domstoler, akkurat som de fleste andre partier på Stortinget. Rødt nominerer ikke Donald Trump til fredsprisen eller utpeker Ungarn til Europas «siste glimmer av håp». Der er det Frp som gjør. Offensiven fra ytrehøyresida mot ytre venstre kan ha motsatt effekt på velgerne enn den nedrige tonen Høyre og Frp kommer med. Det er ikke Rødt som er autoritært og farlig, det er nyliberalismens ideologi som er farlig. Det er den som svekker demokratiet. Allerede har fire personer i min omgangskrets, som hadde bestemt seg for å stemme SV, nå vil stemme Rødt. Vi skal heller ikke se bort ifra at nyliberalistenes og høyrepopulistenes utspill kan slå tilbake på dem selv og at Rødt vil få økt oppslutning fram mot valget 13. september. Det er bare en sterk venstreside som vil bidra til å inkludere alle i vårt representative demokrati. Det vil også tvinge Ap lenger til venstre. Vi er tross alt avhengige av et sterkt Arbeiderparti i norsk politikk også.

Arild Haugen

Borgemarka