Høyres kamp mot nærskolen

Senterpartiet har over lang tid kjempet for nærskoleprinsippet i motsetning til Høyre. Høyre gjentar ofte at karakterer er viktigst ved opptak til videregående skole. Senterpartiet er helt uenig.

Problemet blir et overdrevent press på testing og konkurranse i skolen og regjeringen er mer opptatt av opptak til videregående enn undervisning. Målet til Høyre er at eleven skal konkurrere og at elever med sterke avgangskarakterer fra ungdomsskolen skal få velge fritt. De med svakere karakterer risikerer å måtte busses på kryss og tvers over store områder.

Den norske skolen består av dyktige pedagoger som arbeider alt de kan for at elevene skal ha det godt på skolen samtidig som de mestrer oppgaver, får et godt læringsutbytte, og blir rustet til å møte arbeidslivet. Høyre-regjeringa ønsker å påføre fylkene fritt skolevalg med tvang, men under en høring i Stortinget i våres var den unisone tilbakemeldinga fra samtlige parter i og rundt skolene: La fylkene bestemme dette selv!

Elevorganisasjonen bekreftet rett ut i høring i Stortinget om inntaksordning til videregående skole at de opplever at det er enklere å gi innspill lokalt enn nasjonalt, og at de opplever å bli hørt godt i alle fylkesting landet rundt. Det er bekreftelse nok for elevenes premiss. Senterpartiet mener beslutninger bør være nærmest dem det berører, og det gjelder også hvordan elever får plass i videregående skole. Senterpartiet har sørget for at vi heldigvis har nærskoleprinsippet i vårt fylke med de store avstandene der.