VELLYKKET: Hvorfor skal denne ordningen, som har foregått i nærmere 20 år, vurderes å måtte sløyfes når barnehagepolitikken er og har vært vellykket i over så mange år? spør Silje Kristine Hauge Ragnhildrød. Foto: Stulen gårdsbarnehage

Hva betyr dette for vår barnehage?

I juni ble det lagt ut et formål som ble ledet av Knut Storberg om å endre organiseringen og finansieringen av de private barnehagene.

Denne omfattende rapporten «Du er henta!» handler om at kommunen skal demontere barnehagereformen, også kjent som barnehageforliket, og her er det viktig å kommentere.

Dette vil si at kommunen skal kunne stjele foreldrenes frihet til å velge barnehage. Ved at kommunen skal kunne hente ut søkere fra de private barnehagene, til å fylle opp i de kommunale, for å da redusere kapasiteten i de private barnehagene. For å kunne drive små barnehager er barnehagene avhengig av nok søkere. Vil det foregå slik at kommunen får rett til å bestemme over disse barnehageplassene, vil de private barnehagene få store konsekvenser og må i dette tilfelle avvikle sin drift. Det er viktig å opprettholde disse valgene, slik at alle barn skal kunne få et likeverdig og mangfoldig tilbud. At foreldrene skal kunne ha en frihet til å velge den barnehagen som stilles opp til deres ønsker og verdier. Med denne barnehageformen, gjør at alle barnehager har en mulighet til å være tilgjengelig for alle.

Barnehagereformen blir sett på som en ekstrem viktig velferdsnorm. Tilbake i 2001 var det kun seks av ti ledige barnehageplasser, der mange barn ikke fikk kunne gå i barnehage fordi det ikke var nok plasser. Hver enkel barnehage i hver kommune, hadde forskjellige satsinger. Med denne ordningen varierte foreldrebetalingen i stor grad, og på den tiden hadde private barnehager null rett på offentlig tilskudd, som gjorde at foreldrebetalingen ble så høy for enkelte familier at økonomien stod i fare.

Senere ble det foreslått at alle barnehager skulle få samme tilbudet. I 2005 ble det satt en makspris i barnehageloven, og dette var en stor glede for mange foreldre. Dette tilbudet bidro til likestilling og stabilitet, og denne prisendringen gjorde at foreldre fikk en valgmulighet til å søke plass ut- og innenfor sin krets. Denne barnehagereformen har siden den gang gitt foreldre en valgfrihet basert på tilgjengelighet og ønsker.

Hvorfor skal denne ordningen, som har foregått i nærmere 20 år, vurderes å måtte sløyfes når barnehagepolitikken er og har vært vellykket i over så mange år? For nå vurderer politikerne at denne fine, flott barnehageloven skal demonteres. Politikerne vil umyndiggjøre foreldrenes valg til å velge den barnehagen de foretrekker. Det er viktig å opprettholde disse valgene. For hvorfor skal noen andre mene hva som er best for våre egne barn og familiesituasjon. For det er jo ingen som kjenner barna sine bedre enn det familien gjør. Familiens interesser, verdier og personligheter.

Hvorfor er valgfriheten så viktig? Vi har samlet erfaringer og meninger fra foreldre med barn i mindre private barnehager, der mye lander på de barnehagene som har ulike og unike tilbud utenfor «normalen», for eksempel Stulen gårdsbarnehage.

Stulen gårdsbarnehage er en mindre barnehage i Porsgrunn kommune som har stort fokus på gårdsbruk, natur, på dyr, skog og mark. Barnehagen ligger på en gård, og er den eneste barnehagen i distriktet som har mulighet til å tilby dette. Foreldre og andre som har en positiv tilknytning til Stulen gårdsbarnehage har mye fint å si om akkurat slike barnehager som dette.

Her er det mye fokus på hvor unik Stulen gårdsbarnehage er som har kapasitet og mulighet til å gi barna en slik barnehagehverdag. En mulighet til å være med dyra hver dag, lære om dem og skape en forståelse rundt dette med dyreliv, frisk skogluft, der skog og mark alltid er tilgjengelig i all slags vær. Dette er noe mange andre barnehager drømmer om. Det er viktig med varierte barnehagetilbud som dette. Foreldre skal kunne ha rett til å velge om barna deres skal gå i bybarnehager, eller om de ønsker idrettsbarnehager, minoritetsbarnehager eller gårdsbarnehager. Ofte er disse kategoriserte barnehagene i mindre grupper, som gir en mulighet til å sette alle barnas behov, ønsker og verdier høyt opp på lista. Disse mulighetene kan også gi en svært positiv og god virkning på barn med spesielle utfordringer, en tryggere plass.

Foreldre forteller at de føler seg tilfreds når barna går i mindre barnehager, der de får en stor trygghetsfølelse av at det er de samme ansatte som møter barna deres hver eneste dag. Foreldre som har hatt barna deres i større barnehager tidligere, opplever å kunne se forskjell på disse viktige tingene. De føler hvert eneste barn blir enda mer sett i de mindre gruppene, med de samme ansatte til en enhver tid.

Poenget er ikke hvorvidt store eller små barnehager gjør en bedre jobb for barna våre. De fleste barnehager gjør nok en god jobb på hver sin måte, men poenget er at valgfriheten bør opprettholdes slik det er i dag. Storberg-rapporten bør ikke kunne ha en større innflytelse enn foreldre på hvor barna våre skal tilbringe store deler av hverdagen sin. Foreldre vet best, og slik bør det forbli av hensyn til barnas beste.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Silje Kristine Hauge Ragnhildrød

På vegne av fornøyde og engasjerte foreldre i en liten, privat barnehage