Foto: Ole Johnny Hansen

Hva er det som skjer i denne saken, egentlig?

LØRDAGSKOMMENTAR: Hvordan kan pandemi-vurderingene være så forskjellige i Grenland?

Vi blir fort historieløse. Enten vi er journalister eller bare mennesker. Det er fort gjort at det siste blir større enn det egentlig er. At det er rekordmye. Eller historisk bra. Hvor mange går ikke rundt og sier «det er det verste jeg har sett» på regelmessig basis? Svaret er at det er mange. Og det er som regel feil. Det meste har vært verre før. På en eller annen måte.

Derfor skal jeg prøve å være litt nøktern i følgende karakteristikk: Det som har skjedd i lokalpolitikken i Grenland denne uken er noe av det mest forunderlige jeg har sett så lenge jeg har jobbet som journalist. Og det begynner å bli en liten stund.

Hør bare her: Onsdag har kommunene møte med Statsforvalteren i Vestfold og Telemark om koronatiltak. I møtet kom det fram at statsforvalteren ikke anbefaler nye statlige tiltak for Grenland, men ber kommunene om å ha like vedtak. Det sentrale er ikke at smittetallene er høye, men kommunenes vurdering av om de har kontroll eller ikke.

Makes sense, som det heter på ny norsk. Høy gjeld er ikke farlig hvis man kan betjene den, men hvis det renner inn regninger og forbrukslån i et tempo som gjør at man ikke klarer å betale for seg, er det fare på ferde.

Senere samme onsdag har formannskapet i Skien møte. Her vedtas en lokal forskrift. Hvorvidt tiltaksnivået er riktig eller galt, tør jeg ikke mene noe om, men det var hovedsakelig i tråd med kommunedirektørens (les: kommuneoverlegens) anbefaling. At det er en lokal forskrift er, i alle fall i prinsippet, i tråd med statsforvalterens vurdering.

Trekvart døgn senere møtes formannskapet i Porsgrunn. I Vardens direktedekning kan vi fortelle at «Janicke Andreassen (Ap) er forundret over at formannskapet i Skien prioriterer å idiotforklare ordføreren i nabokommunen (Robin Kåss, Ap) når det brenner på dass», at «flere kritiserer politikere i Skien for uttalelsene om Porsgrunns korona-politikk», men også at «Hilde Forberg Andersen (MDG) sier at man bør snakke pent om hverandre i politikken».

Så vedtar man at «formannskapet anmoder rådmannen om å gå i dialog med nabokommuner med sikte på å oppnå enighet om at Porsgrunn sammen med disse kommunene anmoder staten om å vedta en forskrift for Grenlandskommunene etter Koronaforskriftens kapittel 5B». Og lykkes ikke dette, er bestillingen fra formannskapet at rådmannen anmodes «om å kontakte de samme kommuner med sikte på å oppnå enighet om at Porsgrunn kommune og disse kommunene vedtar en lokal forskrift med innhold tilsvarende Koronaforskriftens kapittel 5B».

Kort oppsummert: Formannskapet i Porsgrunn vedtar å kontakte nabokommunene for å få på plass statlige retningslinjer som staten har sagt at ikke kommer – subsidiært lokale tiltak som er på samme nivå, men som Skien bare noen timer før har sagt at de ikke ønsker.

Det nokså pussige i alt dette er at nettopp Porsgrunn kommune, i årevis, har ført en frenetisk kamp mot statlig inngripen i deponisaken. Selvsagt fordi man ikke vil ha deponiet, men også fordi det er en god idé at lokaldemokratiet skal bli hørt. Jeg er for øvrig enig i begge deler, men blir noe forfjamset at det nå – og i denne saken – er så viktig at staten griper inn.

Fredag morgen er det møte med FHI om koronasituasjonen. Angivelig «etter initiativ fra ordførerne i Grenland», som gode rykter sier er mer fra ordføreren. I entall. Det finurlige er imidlertid at Robin Kåss, nokså umiddelbart etter møtet, rykker ut i TA og fastslår at «jepp, vi (Skien, Porsgrunn og Bamble) hadde 0900–1000 møte med FHI og Helsedirektoratet» der «de ga kommunene et råd om å innføre lokale tiltak tilsvarende nivå 5B i Grenland med noen tiltak i tillegg».

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Problemet er bare dette: Verken Hedda Foss Five i Skien eller Hallgeir Kjeldal i Bamble har hørt det samme som Robin Kåss.

Om det ikke var grunn god nok til å sperre opp øynene tidligere i uken, var det i alle fall det da. Hva er det som skjer i denne saken, egentlig? Hvordan kan vurderingene være så forskjellige mellom to rådhus med kun noen kilometers mellomrom? Hvordan kan det ha seg at ordførere, i et møte med fagmyndighetene, lander på så forskjellige konklusjoner?

Jeg har fulgt noen politiske prosesser, men dette er et merkelig sirkus. Også fordi dette kommer i kjølvannet av flere andre lokalpolitiske motsetninger i pandemihåndteringen, der det har vært såpass mye uenigheter at det er i grenselandet mellom underholdende og problematisk.

Jeg er ikke epidemiolog eller ekspert på smittevern, så hvem har rett og hvem som tar feil er ikke godt å si. Så finnes det vel heller ingen fasit der man kan sette to streker under svaret. Det vi imidlertid kan fastslå med høy grad av sikkerhet, er at samarbeidet i Grenland feiler når det trengs som aller mest. Og da er det ikke morsomt lenger. Politikerne skal fatte vedtak som påvirker folks liv temmelig direkte, og det er ikke for mye forlangt at de må snakke bedre sammen enn hva de gjør nå.

For å si det rett ut: Det er ikke spesielt tillitvekkende og det er på grensen til useriøst at ikke voksne mennesker klarer å være mer enig om noe som er så viktig.

Ettersom det å samarbeide i lokalpolitikken i Grenland synes å være like vrient som å balansere to klinkekuler oppå hverandre, er det nesten fristende å be dem oppnevne en samordningsminister. Karl Eirik Schjøtt-Pedersen er kanskje ledig på markedet for tiden? Et mindre spøkefullt alternativ kunne ha vært å opprette et organ som ble gitt faktisk makt og myndighet til å fatte beslutninger om pandemihåndteringen på tvers av Grenlandskommunene. Hver kommune kunne fått like mye å si. Jevnt fordelt og ferdig snakka – etter at de har snakket seg ferdig.

Man er enige om mye i Grenland og mye er bra. Denne saken er imidlertid fullstendig katastrofalt håndtert. Uavhengig av hvem som har «rett» eller «galt». Jeg er ganske sikker på at innbyggerne i Grenland vil ha mer forutsigbarhet og gode prosesser framfor et show som gjør at man kan finne fram popkornet.

Nå er det bare rart, forvirrende og tullete. Og ikke spesielt holdbart.

God helg, Telemark!

Foto: Ole Johnny Hansen