Foto: NTB Scanpix

«Hva hadde du sagt om din sjef ga deg ekstra arbeidsoppgaver du måtte gjøre på din egen fritid hjemme?»

Lekser og stengingen av Kongens gate i Skien er blant temaene i dagens Hallo Varden.

Hjelper egentlig lekser?

Mange som går på skolen syntes det er kjedelig med lekser. Lærere og foreldre sier det er bra for oss, men er det virkelig det? Vi er for leksefri skole, og her er våre argumenter.

For det første er lekser en type skolearbeid som man må gjøre hjemme, etter lang tid med samme arbeid på skolen kan det være krevende å ta opp igjen samme arbeidet på ettermiddagen. Lekser skaper bare masse unødvendig krangling og kjefting hjemme. Ikke får vi nok tid med familien, eller nok energi til å være med venner.

Ifølge undersøkelse gjort av Utdanningsdirektoratet viser det at det er spesielt matematikkleksene som skaper flest konflikter mellom foresatte og barn. Lekser hjelper ikke like mye, hvis man ofte må få hjelp. En annen undersøkelse viser også at lekser egentlig ikke hjelper. En skole i Lofoten har valgt å være leksefri i 14 år. Dette har ført til at skolen gjør det bedre enn andre skoler lokalt og nasjonalt.

For det andre kan lekser gjøre at man ikke kan delta i fritidsaktiviteter, og dette kan føre til at man føler seg utenfor eller alene. Det er stor variasjon imellom elever, og tiden de bruker på lekser hver dag. Rundt 1/3 av barna bruker en til to timer om dagen på lekser. Utdanningsdirektoratet viser til forskning der det kommer fram at elever lærer ulikt etter sosioøkonomisk bakgrunn. Elever med lav sosioøkonomisk bakgrunn lærer ikke like mye gjennom lekser som andre elever. Derfor mener vi at lekser er med på å skape større forskjeller imellom elever.

For det tredje kan man bli stresset av lekser, fordi man vet ikke om man har riktig svar. Mange vet heller ikke om man vil bli ferdig til den dagen leksene skal bli levert inn. Man kan også bli lei seg eller sint av lekser, fordi man finner ikke svaret på en oppgave. Det kan hende man får mye feil når man prøver å bli fort ferdig med leksene, og da brukes det mye unødvendig tid på skolen for å rette opp i slurvefeil.

For det fjerde så kan lekser ødelegge skolegleden for mange.

Hva hadde du sagt om din sjef ga deg ekstra arbeidsoppgaver du måtte gjøre på din egen fritid hjemme? Skole er vår arbeidsplass, og man burde være ferdig på jobb når man kommer hjem. La oss barna være barn. Barnekonvensjonen sier at barn har rett til fritid og hvile. Vi blir voksne snart uansett, og vi er barn kun en gang i livet. Vi trenger tid til å leke, og tid til andre ting.

Vi er engasjerte, og håper du vi hjelpe oss i kampen mot en leksefri skole!

Gå inn på inn på minsak.no og skriv under på vår underskriftkampanje.

Skrevet av elever på 7.trinn Åfoss skole

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Hva er HMS-planlegging?

Leser med skrekk og gru den oppståtte situasjonen i Kongens gate. Her har det gått fullstendig feil i prosessen. Det kan jo umulig være noe som har oppstått nå at gata må stenges ett år til.

En HMS-plan skal detaljplanlegges for en hel byggeprosess og ikke underveis. At enkelte ting i byggeperioden oppstår og må løses der og da, er normalt og fullt forståelig. Men ikke at en hovedferdselsåre må forbli avstengt.

Selvfølgelig er det komfortabelt med å ha hovedgata som en laste/losseplass, men da er det ikke en oppstått situasjon.

Dette er slett planleggingsarbeid og gjør at en setter stor tvil til deltagere i denne. Her er det noen som må rekke opp handa og be om unnskyldning til næringslivet i Skien sentrum. Også å komme med en god forklaring hvilken ny situasjon som har oppstått.

Ikke næringsdrivende i sentrum, men med lang erfaring med byggprosjekter

Et likeverdig barnehagetilbud for alle barn

Fagforbundet mener at ingen skal tjene seg rike på barnehagedrift, og at kommunene må få handlingsrom til å styre barnehagedriften i egen kommune.

Fagforbundet i Vestfold og Telemark støtter flertallet i Storberget-utvalget, og bygger sin vurdering på følgende forhold:

Eget rettssubjekt er viktig for at ansatte og tillitsvalgte skal ha mulighet til finne økonomisk informasjon om den barnehagen man jobber i. Dette er vesentlig for å få opplysninger om midler til pensjon, skattetrekk og feriepenger i balansen.

Vi ønsker en finansieringsmodell som ivaretar alle barna uavhengig av hvem som eier og driver barnehagen. Kommunen må gis mulighet til en helhetlig styring av barnehageområdet /sektoren.

Vi er også opptatt av at alle midler som bevilges til barnehagedrift går til formålet og at de kommer barna til gode. Barnehage er et velferdsgode, ikke et investeringsobjekt.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Det må gjøres endringer i dagens finansieringssystem slik at det blir mulig for alle kommuner å satse på barna og de ansatte i alle barnehager. Vi støtter forslaget om at kommuner som velger å stille vilkår for tilskudd, blir forpliktet til å finansiere tiltaket samtidig i kommunale og private barnehager.

Marianne Nilsen Skjønstad

Regionleder, Fagforbundet Vestfold og Telemark