GÅR AV: Rådmann Per Wold går av med pensjon. Kommunen søker ny rådmann - og ikke kommunedirektør. Foto: Varden

Hva med «kommunedirektør», Porsgrunn?

LEDER: Nabokommunene og kommuneloven har endret, men Porsgrunn holder seg med «rådmann».

Tolv personer har søkt jobben som rådmann i Porsgrunn, kan PD fortelle. Ordfører Robin Kåss (Ap) ser ikke behov for å forlenge søknadsfristen for stillingen. – Vi har mange dyktige søkere, sier han til avisen.

Det er gode nyheter. Rådmann Wold har gjort en helt strålende jobb som nettopp rådmann, men det er noe pussig over at Porsgrunn har søkt etter ny «rådmann». De har ikke søkt etter «kommunedirektør». Ifølge PD mener ordfører Kåss at «det fortsatt skal hete rådmann, og at direktør passer bedre i næringslivet».

Man kan innvende at Deng Xiaopings utsagn om at det er «likegyldig om katten er hvit eller svart, bare den fanger mus» kommer til sin anvendelse, for hva man kaller kommunens øverste, administrative leder er mindre viktig enn hvem som er det og hva vedkommende gjør eller ikke gjør.

Helt likegyldig er det imidlertid ikke. I Skien er Karin Finnerud kommunedirektør. I Bamble er ikke Geir Håvard Bjelkemyr-Østvang rådmann, men kommunedirektør. Like over Lanner er Gro Herheim kommunedirektør i Larvik.

Det hadde muligens vært litt enklere om en person med samme arbeidsoppgaver og ansvar hadde samme tittel i kommuner som ligger så tett på hverandre at det ikke er mulig å komme nærmere, men det skal vel gå greit likevel.

Kommuneloven er ikke til å misforstå om temaet. Paragraf 13–1 er, i sin helhet, viet «kommunedirektøren», dennes myndighet og oppgaver. Ordet «rådmann» brukes ikke i det hele tatt i kommuneloven.

Det hadde muligens vært litt enklere om personen en kommune tilsetter har en tittel som samsvarer med lovverket som denne skal forvalte og forholde seg til, men det skal vel gå greit likevel.

Den store forskjellen på «rådmann» og «kommunedirektør» er at sistnevnte er en såkalt kjønnsnøytral tittel. Så kan man sikkert diskutere – og det er det noen som gjør – om «mann» har noe med kjønn å gjøre eller om det kommer av «menneske». Tittelen kommunedirektør er imidlertid helt nøytral, uavhengig av hvordan man ser på det, og helt grei; det er slett ikke problematisk at en kommune ledes av en direktør.

Hvis det er slik at det gir gale assosiasjoner av «direktør» er det bare å sette av tid til debatten om Porsgrunn skal ha kommunalsjefer; det finnes dem som mener at det er forskjell på det å være sjef og det å være leder.

Det er også mulig å debattere om Deng Xiaoping bør siteres i utide, men han var kjent for pragmatisme. Noe som er en grei egenskap. Så kan man gå videre til dengismens idé om «ett land, to systemer» og om næringslivet og markedet skal være en sentral del av politikken, hvis man får tid. Men det får bli etter diskusjonen om Porsgrunn skal titulere folk på samme måte som nabokommunene og i tråd med kommuneloven.

Artikkelen fortsetter under annonsen.