Hva med Langbryggene og havstigning?

LESERINNLEGG: Det ser ut til at det er bred enighet i det politiske miljø om at Skien kommune vil satse på en storstilt utbygging på Langbryggene. Det er planer om fire-fem boenheter, kontorer, forretninger med mer. Området ligger ca. 2 meter over Bryggevannet noe som i realiteten betyr havnivået.

Planene om en satsing på en liten bydel her er noen år gamle. Jeg sa advarte den gang mot dette og jeg gjør det fremdeles. Årsaken er at havstigningen på vår klode er i gang. Den vil ramme alle kystområder, men ikke like sterkt over alt. Norge er sannsynligvis av de land som slipper litt billig fra det. Men at havstigningen vil øke i noen hundre år fremover må vi regne med.

FNs klimapanel kan ikke med sikkerhet si hvor mye havet vil stige her hos oss hverken om 50, 100, 200 år eller mer. Men for hver gang panelet kommer med nye analyser er det enighet om at CO2 innholdet i atmosfæren stiger raskere enn tidligere anslått og dermed vil temperatur og havstigning gå raskere.

En stor usikkerhet ligger i hva som skjer på Grønland og i Antarktis. Bare på Grønland har de seneste år vært en sterk økning i reduksjonen av isbreene, noe tyder på at det som kalles «The tipping point» har kommet nærmere. Det innebærer at enorme deler av isbreene kollapser og strømmer ut i havet og havene kan stige 4 til 6 meter i løpet av noen få år.

Hvis jeg som lokalpolitikker skulle være med å beslutte om en stor investering i infrastruktur på Langbryggene ville jeg gått imot det. Vår kommune har nok av områder for bygging av boliger med mer der man kan være trygge for at klimaendringene ikke vil føre til ødeleggelser i fremtiden. Vi har alle et ansvar, det betyr også at vi må tenke langsiktig når vi skal gjøre investeringer som i høyeste grad skal stå seg lenger enn i dette århundret.

NÆR VANNET: Artikkelforfatteren er bekymret for hva havstigning vil gjøre med eventuell ny bebyggelse på Langbryggene. Foto: ARKIVFOTO