HINSIDES: Å prøve å framstille byens tidligere ordfører Rolf Erling Andersen som en lokal Donald Trump er så hinsides seriøs meningsytring at det ikke kan stå uimotsagt, skriver Tom E. Rasmussen. Foto: Anniken Wathne

Hvem bestemmer i Skien? Slikt er viktig å få avklart

I et avisinnlegg i Varden torsdag 7. januar skapes det et inntrykk av at Skien bystyre består av dustete nikkedukker fra alle partier.

Det kan vel ikke stå så ille til som da Høyres tidligere stortingskandidat og bystyremedlem Jan Helge Jansen uttalte følgende fra bystyrets talerstol en gang på nittitallet at «det er bedre å holde kjeft og se ut som en idiot enn å åpne kjeften og fjerne all tvil»?

Både Svein-Helge Høgberg og tidligere sykehusdirektør Arne Rui har hatt flere kloke og etter min oppfatning, gode innspill for å få til en debatt rundt godtgjøringer og maktfordeling/maktutøvelse i Skien kommune.

Det er likevel et klart sidespor å tillegge en bestemt person så uedle motiver som i artikkelen skrevet av Svein-Helge Høgberg.

Det bør være kjent for de fleste at selv i et demokrati som det norske, kan saker manipuleres og politikere ledes inn i ukloke valg. Dette kan skje når mennesker med innsikt, kunnskap og erfaring påvirker og styrer viktige avgjørelser. Får partier for stor makt, enten det befinner seg til høyre eller venstre, vil det kunne skje overtramp og maktmisbruk. Noen elsker å utnytte sin maktposisjon, andre satser på felles gode løsninger. Alle partiorganisasjoner har vel for øvrig opplevd maktmisbruk internt.

Men å prøve å framstille byens tidligere ordfører Rolf Erling Andersen som en lokal Donald Trump er så hinsides seriøs meningsytring at det ikke kan stå uimotsagt. Jeg kjenner ingen politiker som har brukt så mye av sin fritid på lokalpolitisk arbeid. Som den følelsesengasjerte og særs kunnskapsrike politiske nerden han er, har han betydd enormt mye for utviklingen i Skien kommune.

Han var en av de første i Norge med sentrale politiske verv som gikk til valg på et forpliktende samarbeid på venstresida i norsk politikk. Skien var den første kommunen i Norge som la til rette for et rødgrønt kommunestyre der både V og KrF deltok. Her kan det tilføyes uendelig mye mer.

Etter min oppfatning har han alltid vært mer opptatt av kompromisser enn å bruke rå politisk makt. At hans mange forsøk på å finne kompromisser tolkes som et forsøk på å kontrollere både posisjon og opposisjon er først og fremst en utfordring til alle de andre politisk folkevalgte som sitter i Skien bystyre.

Dersom Høgberg er opptatt av å finne politikere som ikke har godtgjørelser eller personlig makt som ledestjerne, bør han først og fremst stille spørsmålene til det partiet han føler å være mest på linje med.

Hva som driver og motiverer mennesker til å framstå som hardtarbeidende ombudsmenn/kvinner og som forsvarere av demokratiet kan selvsagt ha mange grunner. Vi er likevel heldige at så mange velger å delta, være med, bruke av sin fritid for å kjempe for en politikk de tror på? Jeg tror og vet det er mange idealister fortsatt. Å sitte på sidelinja for å kritisere er enkelt, behagelig og uforpliktende, men ikke særlig konstruktivt. Gå til dine egne, let og du finner, gjør en innsats.

Utfordringen for alle dagens politikere er at vi lever i overflodssamfunnet der kampen for å vinne, kampen for å kjempe for seg selv, bli enda rikere, komme i posisjon til en jobb eller å oppnå ekstra påskjønnelse er en fristelse og en selvdestruktiv drivende kraft, men den befinner seg definitivt oftere på den politiske høyresida.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Skulle vi ha et bystyre der vi er sikre på at egeninteresser overhodet ikke spiller inn burde vi kanskje stemme Rødt hele gjengen.

Tom E. Rasmussen

HINSIDES: Å prøve å framstille byens tidligere ordfører Rolf Erling Andersen som en lokal Donald Trump er så hinsides seriøs meningsytring at det ikke kan stå uimotsagt, skriver Tom E. Rasmussen. Foto: Anniken Wathne