BEGEISTRET: SVs Åse Gro Bakke er begeistret over ny gang- og sykkelbru over Bryggevannet av flere årsaker. Foto: Illustrasjon: Mulitconsult/Skien kommune

Hvem har de spurt når de sier at folk er imot brua?

Den planlagte brua fra Klosterøya over til Jernbanebrygga har fått svært mye forskjellig omtale i avisene. Noen elsker den brua og andre omtaler brua i negative ordelag. De som snakker ned brua, kommer ofte til orde i hallo TA og Varden. Jeg heier på brua!

Vi kjenner mange navn igjen. Det ytrer seg regelmessig i disse spaltene. De snakker om at politikerne er i utakt med innbyggerne når et flertall i politikken er for brua over Bryggevannet. Jeg lurer da på hvem de har spurt når de sier at folk er i mot brua? Folk i egen omgangskrets og aldersgruppe, skulle jeg tro? For Skien kommune har da ikke hatt noen folkeavstemming om brua skal bygges eller ikke.

Les også
Flere politikere vil stemme «tja» til ny gangbru i Skien

Brua skal finansieres av bypakkemidler og belønningsmidler fra staten. Ja, brua kommer til å koste. Administrasjonen anslår 104 millioner kroner. Om noen tror at disse pengene blir tatt fra helse og omsorg eller oppvekst, må de sette seg inn i fakta. Vedlikehold av brua blir riktignok finansiert med kommunale midler, og det gjør all ny infrastruktur som ikke er innafor private utbygginger. Anslagsvis vil vedlikehold beløpe seg til 1,5-2 mill pr år.

Hvorfor er mange av oss så begeistra for denne brua over Bryggevannet? Da vi blei med i «Framtidas Byer» i perioden 2008-2014, forplikta vi oss til å ta et klima og miljøansvar. Vi fikk som et resultat en avtale med staten som har gitt Grenland 250 millioner kroner fra 2017-2020. Og det har resultert i et av de billigste kollektivtilbuda i Norge, og over 130 ulike tiltak retta mot gange- og sykkel. Dessuten har snarveier og stier over store deler av byen blitt ivaretatt.

Da Stortinget vedtok at vi også kunne innføre bompenger i 2015, gav det oss muligheten til å gjøre store endringer både når det gjaldt klima og miljø og byutvikling. Landmandstorget, Skjelbredstrand- Skyggestein og Mælagata er bare noen prosjekt som kan nevnes. For Skien kommune har forplikta seg til å redusere utslipp av klimagasser med 60 prosent innen 2030. Da må vi legge til rette for at flere kan gå og sykle og ta bussen når vi skal forflytte oss.

På Klosterøya ser vi en rivende utvikling med boliger, næring og ikke minst Skien videregående. Tenk så flott det kan bli når byen kan bindes sammen ei bru over vannet. Arkitekter som besøker byen, sier at vi skulle hatt flere bruer. Vi tror til og med at de trafikale problema i Klostergata kan bli løst. I tillegg er nå brua over Damfoss snart ferdig prosjektert. Ei bru som utbygger Steinar Moe bruker ca. 4,9 mill. på. Penger han kjøpte Smiøya for. Totalkostnader på brua er anslagsvis 16 mill., og 11 mill. kommer fra Bypakka.

Les også
–Kommunen har ikke råd til Bryggevannsbrua

I Skien er vi så heldige at vi kan kalle oss byen ved vannene, Bryggevannet og Hjellevannet. Alle moderne byer bygger byen sin opp langs vannspeila om de har. Og så skulle ikke Skien gjøre det som har alle forutsetninger. I Skien har vi fått til mye i de siste åra. Folk som kommer på besøk, er begeistra og sier de blir overraska over hvor fint det er her!

Tenk når brua over Bryggevannet står ferdig og vi kan stoppe opp på brua og skue mot Rådhuset og kirka. Tenk når vi kan høre bruset fra fossene og se røtterne sprute opp vann som kanskje treffer en laks på veg opp Fisketrappa. Og brua hindrer heller ikke lekterne i å gli sakte på vegen fra Siloen til Mølla.

Skien har som målsetting at vi skal arbeide for en attraktiv byutvikling. Da kan vi håpe på at vi får inngå en ny byvekstavtale med staten om vi fyller kriteriene staten har gitt. For da er en attraktiv by og redusert klimautslipp og tilrettelegging for næringstrafikken viktig. Og mange byer står i kø for å overta Grenland sin plass.

Skien kan ikke være en by som konserverer alle tidligere løsninger. Skien må være en by som ivaretar det gamle, men også skaper nye og fremtidsretta tilskudd. Vi som ønsker at Skien skal ha en attraksjonskraft overfor folk som bor her, de som ønsker å bosette seg og for dem som kommer på besøk, heier på denne flotte sikk- sakk brua som kommer over Bryggevannet. Skien bygger byen for framtida!

Åse Gro Bakke

Artikkelen fortsetter under annonsen.

SV

BEGEISTRET: SVs Åse Gro Bakke er begeistret over ny gang- og sykkelbru over Bryggevannet av flere årsaker. Illustrasjon: Mulitconsult/Skien kommune