OPPRETTE TILLITEN: Det er et grunnleggende behov for å opprette tilliten til politikerne i Skien, skriver Svein-Helge Høgberg. Foto: Anniken Wathne

Hvem har den politiske ledelsen i Skien?

I kommunestyremøtet i Skien rett før jul kom det igjen sterk kritikk vedrørende prosessen rundt bygging av nytt rekkverk på kanalbrua og bevilgningen til Odd-jubileet.

To representanter, Høyres Røsholt og Frps Næss, framførte kritikken, men hvor var resten av opposisjonen? Ordføreren nektet å svare. Utrolig! Men så kom «redningsmannen», gruppeleder i Ap, Rolf Erling Andersen, med sarkastisk og useriøst ordbruk i en så alvorlig sak. Da ble det tyst. Har vi en lokal Trump som ingen tør motsi? Hele bystyret burde egentlig reagert på denne opptreden.

I oktober opplyste Varden om den politiske godtgjørelsen som er i Skien. Den er skyhøyt over sammenliknbare kommuner. Igjen var Andersen der med finurlige forklaringer. Er ikke dette noe ordføreren bør svare på, eller var det arkitekten som kom på banen?

Godtgjørelsen til politikerne i Skien stopper ikke der. Skien har en praksis med å bruke politikere i kommunale styreverv, noe Etikkutvalget i KS i flere år har kommet med klare råd om å avvikle. Skien er en av de få i landet som tviholder på praksisen. I september 2020 var det ny sammensetning av de kommunale styrene, igjen fullt av politikere. Det første man kan se er at det er altfor mange styremedlemmer i selskapene i forhold til det normale, og som igjen medfører store ekstrakostnader, og ekstrainntekter til politikerne. Ett selskap, Bjorstadsdalen avfallsanlegg, måtte sågar utvide for å få kabalen til å gå opp. Det ble sagt at det var kjønnsbalansen som var årsaken, men det ligger i kortene at det var den politiske kabalen som måtte gå opp. «Fordelingen» av styreverv ledes av Rolf Erling Andersen.

01.06.2018 kunne Varden melde at Skien bystyre hadde hatt generalforsamling i en rekke kommunale selskaper. Dette med politikere i styrene ble også da kritisert, og Frps Kim Kise hadde på forhånd varslet at han ville foreslå en arbeidsgruppe til å se på praksisen. Andersen var aktiv, og kuppet kjapt forslaget og fikk med seg flertallet til å opprette en slik arbeidsgruppe, som da skulle omfatte flere punkter. Skal lure på hvordan den gruppa har fungert i 2 ½ år. Den må være død.

To av de kanskje mest prestisjefylte styrevervene i Skien er styreleder i Kontorbygg AS og Skiens representant i styret til Skagerak Energi. Begge disse vervene har i en årrekke vært besatt av Rolf Erling Andersen, tydeligvis uten motkandidater. Synes alle i bystyret at det er greit?

I oktober 2017 uttalte ordfører Kåss i Porsgrunn etter turbulens rundt Lia saken og Porsgrunn Utvikling AS:

«Det skal opprettes en valgkomité for kommunalt eide selskaper, hvis oppgave er å sørge for å fylle kommunes styreplasser med folk med riktig kompetanse. Det er ikke politiske posisjoner, men kompetanse som skal være avgjørende for hvem som skal velges.»

Nabokommunen har altså tatt et klart råd fra KS til etterretning. Men selv med flere avisinnlegg om saken, velger Skien bystyre å neglisjere det hele. Dette trenger en god og saklig forklaring.

07.02.2020 skrev tidligere sykehusdirektør Arne Rui i avisinnlegg at han tidligere har invitert til en åpen debatt om kommunale styreverv på en grundig og seriøs måte. Dette satte Andersen ikke særlig pris på, noe han ga uttrykk for et i leserinnlegg. Rui hadde også et innlegg 18.11.2020 om saken, pluss dette med godtgjørelser i Skien kommune og i fylkeskommunen, hvor han også mener at de økonomiske prioriteringene burde gå til helt andre ting enn skyhøye godtgjørelser til kommunestyret. Det kan nevnes at kommunestyret i Sogndal er en av dem som sist høst reduserte den politiske godtgjørelsen med 10 prosent.

Gjennom en årrekke har makt og innflytelse i Skien vært samlet på få hender. Ikke bare få, men meget få hender. Nå må snart noen stå opp i bystyret. Og så må det bli et folkekrav at alle detaljer rundt bevilgningene til Odds jubileum og kanalbrua må offentliggjøres. Ordføreren kan ikke nekte å svare. Slikt foregår i land vi ikke vil sammenliknes med.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Det er et grunnleggende behov for å opprette tilliten til politikerne i Skien. Det neste er vel hva som skjer med den mye omdiskuterte brua. Tror makta har bestemt seg, og gir blaffen i folkets mening.

Svein-Helge Høgberg

Skien