Foto: Fredrik Pedersen

Hvem har fasit på økonomi og lovverk?

Redaktør Thorsen i Varden sier i sin leder på torsdag at undertegnede har fasit på hva folkevalgte kan, må og skal gjøre. Slik er det heldigvis ikke.

Kommuneloven med kommentarer, tolkninger og sitater fra kommunelovutvalgets behandlinger av Oddvar Overå og Jan Fridtjof Bernt, er kommunenes «grunnlov». Der er fasiten. Men på den økonomiske fronten er det ikke like enkelt.

Det var ordrett Kommuneloven jeg siterte fra når det gjelder folkevalgtes rettigheter og plikter. At Thorsen ikke har satt seg inn i loven har jeg forståelse for. Den er på over 500 tettskrevne sider. Siden Thorsen ikke var fornøyd med min selvkritikk i bystyret siterer jeg fra innlegget:

«Vi har alle god grunn til å være mer påpasselige med å følge saksbehandlingsreglene som er vist til i kommunelov og delegasjonsreglement. Og ikke minst sørge for gode regler når det gjelder rapportering til formannskap og bystyre om bruk av delegasjon og penger.

Å rette sterk kritikk til øverste folkevalgte leder og til øverste administrative leder fra Bystyrets talerstol er et sterkt signal, og det skal føre til at ordfører og rådmann og alle vi andre skjerper årvåkenheten, slik at lovens formål og bestemmelser ligger til grunn for alt arbeid vi gjør som folkevalgte og administrasjon.

At vi fra tid til annen tråkker i salaten og sier og gjør litt dumme ting hører vel med, når en stikker hode fram og mener noe eller gjør noe den ene aller andre veien-.»

For egen del kan jeg villig innrømme at jeg har tatt feil mange ganger. Noen ganger ser vi det klarere i ettertid. Som ved budsjettvedtaket for i år, hvor vi gjorde noen feilvurderinger, og undervurderte at vi ville få et overskudd også fra 2019. Vi presset fram bruk av ca. 30 millioner mer enn hva rådmannen anbefalte. Med noen millioner til kunne vi unngått enda flere kutt i tjenestene. Vi kunne brukt lenger tid og vurdert nøyere behov for omstillinger.

Vi husker vel alle Rådmannens faglige råd at vi måtte kutte Miljøpatruljen, Miljøterapeuter i skolen, Lindrende enhet mv. Politisk endret vi mye på rådmannens kuttforslag. Men ikke nok dessverre.