Foto: Scanpix

«Hvis det oppstår spetakkel og tumulter, hvem vil vinne på det?»

Ytringsfrihet, SIAN og strøm er blant temaene i dagens Hallo Varden.

Ytringsfrihet

Ytringsfriheten er viktigere enn noen gang. Autoritære og undertrykkende krefter må kritiseres og vises fram i all sin stygghet, enten kreftene er statlige, religiøse eller bare kriminelle.

Fredsprisen utfordrer to av verdens brutale diktatorer, og modige prisvinnerne fortjener absolutt slik støtte.

Det reiser også spørsmål ved ytringsfrihet i vårt eget land. SIAN er en temmelig pøbelaktig organisasjon, som ikke tjener mange gode forhold. Derimot er Hege Storhaug og Resetts virksomhet både nødvendig og viktig, fordi også norske religiøse ledere trenger å bli ettergått og kritisert, slik at alle religioner bringes inn i vårt århundre og vårt samfunn, og likestilling og demokrati vinner fram.

Bjørn Lillebuen

Vend ryggen til og hold kjeft!

Fortrinnsvis bør ingen møte opp på SIANs arrangement. Men hvis du føler at du har et ønske om å være til stede, kom ikke alene. Vær sammen med noen. Helst flere enn tre. stå med ryggen til og si ikke ett kløyva ord. Forsøk å rekruttere flere som er solidariske.

På arrangementer som dette møter det alltid opp mange, ren pøbel, som kommer for å ha det «moro» og lage kvalm. De har ofte ikke noe forhold til verken SIAN, eller noe som helst. Vi har nylig opplevd det ved VM i fotball i London. Etter kampen ble det et helvetes spetakkel. Og det var fortrinnsvis ikke fotballsupportere som stod i fronten. Det var pøbel som så en velkommen anledning til å utfolde seg. La ikke det skje.

For hvis det oppstår spetakkel og tumulter, hvem vil vinne på det? Sannsynligvis SIAN. Ikke la det skje!

Finn E

Hvorfor absolutt vind i Vestfold og Telemark?

Terje Riis Johansen, fylkesordfører og tidligere olje- og energiminister prøver å posisjonere en fløy i Sp ved å inkludere vindkraft fra Telemark og Vestfold, foran den nasjonale strategiplan-prosess for energi som kommende statsminister Støre har bebudet.

Meld heller først: Spar og å legge om til mindre fotavtrykk? Tallet 10–15 TWh å spare sektorvis årlig går igjen som realistisk. Enkelt å huske fordi det er om lag 10 prosent av utbygd vannkraftproduksjon per år: Byggenæringens egne utsagn: Fra 15 til vel 20 TWh å spare årlig i den sektoren, ved sirkulasjon av innsatsfaktorer og ved mindre «riv og bygg».

Artikkelen fortsetter under annonsen.

10–15 TWh/år å spare ved effektivisering i vannkraft. 15 TWh å spare ved mindre luksusforbruk i giganthytter, overflødighetsprodukter, overproduksjon, ineffektiv logistikk mm 15 TWh å spare ved rimelig rask utfasing av oljeproduksjon på sokkelen, framfor å bidra til å bryte internasjonale forutsetninger og forlenge «æraen» ved å elektrifisere sokkelen.

Alternativinnsats kan settes inn i industri landbasert. 10–15 TWh heller også til innenlandsk produksjonsfremming av eksportprodukter framfor trend retning ganske stor eksport av rå energi. Kafeteriameny i energipolitikken, dette.

Ikke lettvint, men essensiell, og i takt med FNs signaler. Arbeidsplasser står og i kø ved å øke til 15 TWh/år i geo- og solvarme. Imøteser regjeringen(e) Støre og Cos energi-landsplan, bebudet. Ta hele Norge i bruk, ved å kjenne ditt land, ditt fylke og internasjonale forpliktelser. Er ikke det første vi burde spille inn at sparingen pålagt av så vel Sp, vel, – som FN?

Øystein Dalland

Jeg beit ikke på, men …

Jeg har ikke svart på «tilbudet» om snart å kunne arve formuen til en dame som har fått hjernesvulst. Hun vil gi euroene sine til noen som tror på Gud.

Hm, tenker jeg? Hva er galt med et veldedig formål istedenfor en person?

Dette kom på Facebook-melding. Kanskje noen tror at de gudfryktige er mer lettlurte enn andre? Om noen biter på, er det ikke lenge før de vil bli bedt om å overføre store beløp for å kunne få «arven». Hermed er dere advart!

Siljan-mann

DIKT

Er en egoist?

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Kun å være?

Seg selv bevist?

I egne tanker?

Ikke være uten mening?

Sannheten – skal den sies?

Når løgnen bevarer.

De tanker du selv ikke forsvarer!

Erik Gosby