Ukestrek 21.03.20 Foto: Ole Johnny Hansen

Hvis vi starter nå...

KOMMENTAR: Det er ikke krig, kuler og krutt som er den største trusselen.

Hvis vi starter nå, kan vi være klare til den neste epidemien, sa Bill Gates for ganske nøyaktig fem år siden, i et kort foredrag på TED Talks. Han snakket om ebola-utbruddet og om vi var i stand til å håndtere den neste epidemien. Nå har vi gått fra et utbrudd av koronaviruset til en epidemi og deretter pandemi. Det siste betyr i praksis at det er en internasjonal spredning som er ute av kontroll.

Gates er sannsynligvis mer kjent for andre ting enn virus, men han har brukt tiden sin på andre ting enn datamaskiner de siste årene. Bekjempelse av polio, for eksempel, men han har også viet mye av oppmerksomheten sin til virusbekjempelse det siste tiåret.

Den tidligere Microsoft-grunnleggerens sentrale poeng er dette: «Hvis det er noe som kommer til å drepe mer enn ti millioner mennesker i løpet av de neste tiårene, er det mer sannsynlig at det skyldes et svært smittsomt virus, snarere enn krig.» Han viser til sin egen barndom og oppvekst, da atomkrig truet. Kan hende dette fortsatt er en trussel, men det er ikke usannsynlig at Gates har rett. Forskjellen, som Gates trekker fram, er at de fleste land på kloden – og særlig hans eget – har investert så uendelig mye mer i kuler, krutt og stridsvogner enn i bekjempelse av virus, bakterier og andre bassilusker. Som kan være dødelige. Når sist hadde Norge en øvelse av format der vi trente på å håndtere en epidemi? Militærøvelser foregår ustanselig og i stor skala.

Gates trekker fem konkrete punkter som må gjøres noe med: 1. Helsevesenet i mindre utviklede land trenger en stor oppgradering. 2. Det trengs en større helse-innsatsstyrke med faglærte folk som kan rykke ut på kort varsel ved utbrudd. NATO har, til sammenligning, en innsatsstyrke som kan settes inn raskt. 3. Helse-innsatsstyrken må kobles med det militære, for å utnytte sistnevntes kompetanse på logistikk og evne til å forflytte personell og utstyr raskt og over store avstander. 4. Det må avholdes «bassilusk-øvelser», og ikke bare militærøvelser. 5. Forskning og utvikling på vaksiner og diagnostikk må oppjusteres kraftig.

Dessuten, og da begynner perspektivet å bli ubehagelig: Hva hvis noen finner på å bruke virus som våpen, enten som et militært våpen eller i terrorisme? Nå er det selvsagt ikke slik at det ikke gjøres noe på dette feltet, for biologisk krigføring er ikke akkurat en ny oppfinnelse. Hettittiske tekster (da er vi i dagens Tyrkia) beskriver at folk med harepest ble jaget inn på fiendens territorium for å spre smitt. Før svartedauden (som var en pest-pandemi) kom til Bjørgvin i 1349, skal mongolske styrker fra Den gylne horde angivelig ha hysset smittede lik inn i beleirede byer på Krim-halvøya. Med katapult. De lærde strides om dette var med på å øke spredningen av svartedauden.

Katapulttrikset var nokså spesielt, men det påstås også at det er blitt brukt senere. Japanske fly skal, angivelig, får vi si, i 1940 ha «bombet» den kinesiske byen Ningbo med keramiske potter fulle av lopper med den samme pestbakterien, i et forsøk på å spre svartedauden.

Det er et stykke fra svartedauen til korona, men når vi ser hvordan koronaviruset lammer verdenssamfunnet fullstendig, er det mye som tyder på at Gates langt på vei har rett i at vi ikke er forberedt. Det kommer helt sikkert til å være et skred av eksperter som mener det ene og det andre om hvorvidt det var riktig å stenge grensene, skolene og butikkene. Det kommer til å være eviglange diskusjoner om vårt økonomiske system er for sårbart og om myndighetene har sterke nok virkemidler til å sette inn tiltak når det trengs. Eventuelt at man skal være forsiktig med å samle for mye makt på få hender. Noe som allerede er tema i forbindelse med den nye kriseloven, som ble lagt fram denne uken. Det vil bli debatt om helsevesenets evne til å takle slike ting og om sykepleiere har gode nok betingelser.

Det vi åpenbart bør tenke svært grundig gjennom, er om vi er rustet til pandemier. Noe som selvsagt ikke bare gjelder Norge, men hele kloden. Stadig færre dør i krig og konflikt, sammenlignet med tidligere i historien. Ikke noe er mer gledelig enn det. Men det er nettopp kuler og krutt vi bruker penger på. Særlig amerikanerne. Som kanskje også bør se på hvordan de bruker sine penger. Så galt er det at det er flere amerikanske soldater som har dødd for egen hånd enn på slagmarken. Hver time tar en amerikans veteran livet sitt. I 2012 var 7500 selvmord blant tidligere soldater. Og jeg tipper at det går med noe mer dollar til å holde krigsmaskinen i gang enn å ta vare på de som har kledd seg i grønt.

Krig dreper, men statistikken viser at andre ting er langt farligere. Å komme hjem, for eksempel. Eller kanskje et virus. Eller et helsevesen som ikke er godt. Og da snakker jeg ikke om Norge, for vi er heldige, sammenlignet med resten av kloden. Vi kunne sikkert også lagt til at Norge, som nasjon, hadde fått mer igjen for å investere mer i folkehelsetiltak enn å bygge sykehus, for en bedre folkehelse gjør at færre kommer på sykehus. Men også dette, som et ørlite virus, er lite konkret og håndfast. I alle fall sammenlignet stridsvogner, missiler og sykehusbygg. Uten sammenligning for øvrig.

Men hvis vi starter nå er vi kanskje klare til den neste pandemien. Eller?

Artikkelen fortsetter under annonsen.

God helg, Telemark!