ANSVARLIG: Nå er det på tide at Porsgrunn kommune viser seg som en ansvarlig arbeidsgiver som tar barna og deres behov på alvor, skriver Utdanningsforbundets representanter. Foto: Per Arne Rennestraum

Hvor ble det av de sårbare barna?

Under pandemien, da skoler og barnehager måtte stenge dørene eller drive redusert, leste vi stadig avisoverskrifter om de sårbare barna, disse barna som av ulike grunner ikke opplever å få den omsorgen de så sårt trenger og fortjener.

For disse var det viktig at skoler og barnehager var åpne, og at de kunne bli møtt av venner, trygge lærere og andre voksenpersoner. Men hva nå? Vi øyner en mer normal hverdag i det fjerne, men de sårbare barna, de er der fortsatt.

Vi ser nå at politikerne som styrer i Porsgrunn legger opp til et budsjett for neste år som tilsier mindre penger til skoler og barnehager. Porsgrunn kommune klarer ikke å oppfylle normen for lærertetthet, og bemanningsnormen i barnehage oppfylles ikke i hele barnehagenes åpningstid.

Dette medfører at det ikke er nok ansatte til å fange opp disse barna, til å se dem, og å gi dem det lille ekstra de trenger i en vanskelig hverdagssituasjon. De ansatte må gis mulighet til å kunne utgjøre en forskjell, men hvordan skal vi klare det, når det ikke er nok personer på jobb, og det stadig kuttes i budsjettene.

Alle barn, og de sårbare spesielt, fortjener å bli møtt hver dag av noen som har tid til dem. Nå er det på tide at Porsgrunn kommune viser seg som en ansvarlig arbeidsgiver som tar barna og deres behov på alvor. Vi oppfordrer derfor politikerne som styrer i Porsgrunn til å revurdere sitt budsjettforslag – det er ingen skam å snu.

Astrid Danbolt

Hovedtillitsvalgt Utdanningsforbundet

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Gro Jørandrud

Lokallagsleder Utdanningsforbundet Porsgrunn

Trond Hamsdokka

Nestleder Utdanningsforbundet Porsgrunn