Hvor er det blitt av klassebevisstheten?

Folkets interesser i form av ønsker og behov. Hvorfor stemmer ikke folket nettopp på bakgrunn av dette?

Vi har i åtte år hatt en borgerlig regjering som har økt forskjellene i landet vårt. De rikeste i samfunnet har mottatt gave etter gave i form av skatteletter, profitt av felles arbeid forsvinner ut i privat berikelse og landets milliardærer øker sine formuer. Men hva med velgerne? De som har stemt inn denne politikken. Hva med dem?

De består stort sett av vanlige arbeidsfolk. Arbeidere som hver dag legger ned en stor innsats for samfunnet vårt. De jobber ordinære jobber og ser ikke mye til pengene som bades i av overklassen, som om onkel skrues pengebinge var en virkelighet.

Vi stemmer inn politikere, folkevalgte personer som skal representere vår posisjon i samfunnet. Men sist jeg sjekket var ikke flertallet av Norges velgerskare direktører med millionlønn.

Nei, klassebevisstheten vår er definitivt svekket. Det er nærmest å sammenlikne med stockholmssyndromet, hvor man utvikler en positiv relasjon og tanke om de som i utgangspunktet ikke vil deg vel.

Arbeiderklassen er den størst representerte klassen i samfunnet. Vi kan i all realitet bestemme hvor makta skal ligge, hos oss folket eller den øverste eliten. Vi har i lengre tid dessverre valgt det siste.

Jeg hører alarmen i det fjerne, jeg tror en endring er på vei. En ny politisk retning om du vil. Men den vil ikke komme av seg selv. Vi må på ny se egne interesser og behov. Vi, arbeiderklassen må våkne!

Mikael Backe, Rødt Skien