Foto: Anders Høines

«Hvor er fargene?»

Farger i Skien, tomtesalg i Bø og kristne partier er blant temaene i dagens Hallo Varden.

Attraktiv pris for Skien og Porsgrunn

Jeg er glad i Skien og glad for at jeg kan gå til byen. Det er noen virkelige gode butikker på Lietorvet og i sentrum! Å ta en tur til byen blir en liten opplevelse, får tak i det jeg skal ha, treffer vennlige ekspeditører og topper besøket med en kaffe på for eksempel Palma kaffehjørne.

Er folk klar over at vi har unike butikker i byen vår? Men hvorfor bygges alt nytt i grått, eller grått, eller grått, beige eller brunt? Har ikke utbyggere og politikere fargesyn? Hvor er de gule fasadene? De blå? Eller de grønne? Går det ikke an å være litt egenartet og bruke noen farger? Lietorvet?

Jeg trodde lenge det var et forheng som hang der mens oppussing pågikk. For en treg og intetsigende fasade! Hvor er fargene?

Guri Berntsen

Foto: Anders Høines

Firkantet kontroll

Det er fælt å lese at en stakkars mann kan bli kastet av bussen ved kontroll fordi han ikke fikk betale billetten med kontanter hos sjåføren. Så firkantet av kontrolløren å straffe den kortløse mannen etter at sjåføren har vært snill og latt ham sitte på likevel. Sånt går bare ikke an. Det må være mulig å vise litt hensyn.

Svein Nilsen

Kommentar til oppslag i Varden 24.8.21

Kva er det som får kommunen til å gje bort ei fem mål tomt til universitetet? Er det noko me ikkje veit? For ein vanleg innbyggjar verkar det heilt merkeleg at kommunen, som er bankerott, med underskot på millionar, ikkje sel tomta til beste pris. Kjøparen skal byggje ut for 200 millioner, eller meir, og har god anledning til å betale for seg.

Argumentet med låven kunne ein løyse med at universitetet betaler leige for bygget, noko som bidreg til å finansiere vedlikehaldet. Det blir hevda i artikkelen at dette ikkje er kontroversielt i kommunestyret? Kommunen manglar midlar for å få endane til å møtast, då skulle ein tru at to-tre millionar inn i kassa var verdt å ta med seg, eller?

Det som også skjer når universitetet byggjer sjølv, er at det blir mindre leigeinntekter til Gullbring noko som også vil ramme kommuneøkonomien. Det vil seie at kommunen tapar både langsiktige leigeinntskter og inntekter på sal av tomt.

For utanforståande er det uforståeleg at ikkje dette skapar debatt og engasjement både i kommunestyret, formannskapet og ute blant innbyggjarane. Ikkje eit vondt ord om universitetet, men det har no betalingsevne.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Aasta Kravik

Hørte

Ny språkbruk i den senere tid

I Varden 18. august refereres det fra en rettsak hvor pårørende flere ganger utbryter en del tabuord. Hadde forøvrig ikke noe med saken å gjøre. Man abonnerer på en dagsavis for å få med seg de siste nyhetene og så får man plutselig slikt språkbruk midt i fleisen.

Har abonnert på Varden innpå 60 år og ser at det har utartet. Er ikke snerpete, men det er noe som stopper opp når man ser det på trykk. Ubehagelig.

Er kjent med at det er blitt på mote i den senere tid, men så moderne ønsker jeg ikke å bli. Sorteres under mangel på ordforråd. Håper Varden vil ha i tankene at avisen skal leses og være til nytte og glede av folk i alle aldre.

Karin Strand

Rakettforskning, og annen «vitenskap»

Det refereres stadig til «rakettforskning» i avisinnlegg. Det kan gi inntrykk av at denne type forskning er noe avansert og på et kunnskapsnivå som ikke er for menigmann. Men det er helt feil. Rakettdrift er den enkleste form for fremdrift som finnes. Å lage sin egen rakett er meget enkelt.

Kineserne laget raketter for flere tusen år siden. Ta et rør, lukk den ene enden og fyll det med drivstoff. For eksempel krutt, og raketten er klar. Er du redd krutt, bruk noe annet som for eksempel luft. Blås opp en ballong og slipp den, og den tar av, som en rakett.

Styring er et annet kapittel. I gamle dager hadde vi en styrepinne på rakettene. Det hevdes at halvparten av Hitlers V-raketter datt ned i Tyskland og ikke England.

Rakett er ikke noe hokuspokus. Men det er viktig å holde styring på dem, og ikke minst styr!

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Finn E

Kristne: Foren dere

Vi går nå inn i siste innspurten før valget i september, og mye vil nå dreie seg om politikk. Politikere og politikk er noe vanskelige greier. Men det/de er nødvendige for stadig å skape et bedre samfunn for alle.

Hva som er et bedre samfunn for flest mulig, er det våre verdier som avgjør, og derfor vil vi aldri bli enige om hva som er et godt samfunn. Ingen politiske partier dekker alle våre personlige oppfatninger om hva som er riktig og hva som er bra for våre medmennesker og oss selv. Hverken rødgrønn, blå eller gul politikk dekker alle våre synspunkter, holdninger og verdier.

For ikke å være som sivstrå som bøyer seg for vær og vind fra høyre og venstre, er det viktig å bli enig med seg selv om å stå på de grunnleggende verdier man selv tror på, med tanke på en god fremtid for alle. Vi får ikke i pose og sekk, selv om det kan se slik ut mange ganger.

Politikere tenker på sin egen rolle de neste fire årene. Men grunnholdninger og verdier strekker seg ut over det. Kristne grunnverdier gjør også det. Derfor er det viktig at de som anser de kristne verdiene for å være viktig, nå samler seg om ett parti som kan fronte felles kristne verdier, og ikke lar påvirkningskraften gli ut mellom fingrene. Det kan jo se ut som de kristne grunnverdiene er på vikende front i samfunnet.

Dessverre er det også i den «kristne leiren» undergrupper som ønsker å fronte egne særstandpunkter. Egeninteresser? Men, jo mer oppsplittet, jo mindre slagkraft!

Jeg er ikke medlem av KrF eller betalt av KrF for å fremme disse synspunktene jeg nå fremmer. Både partiet Kristendemokratene, Partiet De Kristne og Sentrum vil i disse tider bidra til at KrF får mindre slagkraft (et parti under sperregrensa).

KrF er hverken rød, grønn eller blå, men et verdiparti. Karl Marx og Friedrich Engels sa i 1848: «Arbeidere i alle land: Foren dere.»

Omskrevet til vår kontekst: Kristne i Grenland/Telemark/Norge: Foren dere.

Ørnulf Olsson

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Foto: Terje Pedersen/NTB