Foto: NTB Scanpix

«Hvor lang tid vil det ta denne gangen?»

Ny regjering, uteliv og vulkanutbrudd er blant temaene i dagens Hallo Varden.

Hvor mange bokstaver vil det henge på denne gangen?

Forrige gang Ap, Sp og Sv dannet regjering stod krangelen om tre bokstaver – «men». Skulle det stå fattigdommen eller fattigdom?

Veien frem til den aller første rødgrønne regjeringen var problematisk. Bøker som partilederne i Ap, SV og Sp har skrevet i ettertid, og referatet fra forhandlingene i regjeringsprotokollen, avslører mange intrikate problemstillinger. SV kom med en liste med helt urealistiske krav, ifølge Stoltenberg.

Forrige gang de rødgrønne dannet regjering tok det 14 dager å komme frem til en avtale. Hvor lang tid vil det ta denne gangen? Og hvor mange bokstaver vil det stå om? Tenk, 14 dager på å få på plass 3 – tre – bokstaver. Hvem er det vi velger til å representere oss på Stortinget?

Finn E

Endelig, støtten til HRS fjernes

Der ikke lenger flertall for støtte til HRS i Stortinget. Politikere fra AP, SV, og SP varsler at det innvandrings- islam kritiske nettstedet Human Rights Service vil ikke lenger få støtte over statsbudsjettet, varsler AP, SV, og SP. Venstre, Rødt og MDG er også imot støtten. Det var på høy tid. I leserinnlegg har jeg blitt tillagt for å drive «korstog» mot HRS. «Korstoget» kan herved avsluttes.

Åge Eriksen

«Uteliv»

Uteliv er eit underleg behovsstyrt fenomen. Det er stort sett i byane det foregår. På bygda er det helst kafébesøk det går på av og til. Men uteliv og da sjølvsagt med alkoholservering og helst utan tidsbestemt skjenkestopp før ut i dei små timar, og stundom «på byen» etterpå med ulike påfunn.

Det er ein heil bransje som held liv i dette utelivet, som dei fleste vil ha. Og denne utelivsbransjen lever altså for det meste av at folk kjøper drinkar, og er blant dei som har klaga mest på dei nødvendige restriksjonane som av og til er innført på grunn av koronapandemien. Men dette er etter manges meining eit tilbod som er viktig å ha tilgjenge til i koronatida, like viktig som matbutikken. Alkohol og smittevern er ein dårleg kombinasjon som covid-19 set pris på.

Men om skjenkestadene stenger kl. 20 eller kl. 24 kjem vel ut på eit. Tidleg stenging gjev meir plass til det verkelege utelivet utandørs med mange sprell. Det viktigaste er uansett å halde alkoholen vekk. Men uteliv utan alkohol er liksom ikkje fullverdig uteliv. Ein skulle tru at uteliv er å vera ute, helst i den virusfrie naturen, gjerne med hovudlykt eller i måneljoset om kvelden til beste for den fysiske og psykiske helsa vår og ikkje minst for å halde dei mange farlege virusane på avstand.

Jon Ingebretsen

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Romturisme og vulkanutslipp

Sist helg dro fire mennesker på helgetur i verdensrommet. Det skal bli den nye turismen. NRK omtalte tildragelsen med stor entusiasme. Ingen kritiske stemmer var å høre. Det må da være den ultimate ressurssløsing.

Det har vært tørt i Norge og Europa denne sommeren, og høsten. Vannmagasinene nærmer seg tomme, kanskje helst fordi strømprisene har vært høye og kraftprodusentene har vært fristet til å tømme magasinene og selge strømmen til utlandet. Den kraftkrevende industrien frykter for framtida, med rette, og folk flest frykter at de ikke har råd til å varme opp sine hjem. Sjøl bytta vi fra parafin, som ble sagt å være forurensende, til strøm og ved, som vel ikke forurenser mindre. Vi fikk dårligere varme i vårt hjem, dessverre.

Russland bygger gassrørledning til Tyskland. Det er kanskje slik at russisk gass forurenser mindre enn norsk parafin? Kraftbehovet og frykten for høye strømpriser trumfer frykten for høyere temperaturer på jorden om 50 år og sørger for at Europa gjenåpner kullkraftverk.

På øya La Palma lengst vest på Kanariøyene har vulkanen Gamle Cumbra utbrudd. Det pågår fortsatt. Flammene står høyt til værs, CO2 og støv virvles opp i atmosfæren. Støvet føres med vindene og vil snart nå Amerika. Støvet vil også sperre for sola og kanskje får vi lavere temperaturer framover bare av den grunn. CO2 har vi allerede nok av, men naturen sørger for mer. Det vil føre til høyere temperaturer på lang sikt, helt uten menneskets medvirkning.

FNs klimapanel har regna ut at det meste av temperaturøkningen fra 1850 til i dag er menneskeskapt, ca. 0,8 grader av en økning på 1,1. Når Gamle Cumbra har spydd fra seg må de regne på nytt. Naturen sørger nå for større andel enn hittil beregnet.

Mennesket har alltid skapt gudene i sitt bilde, nå har de selv inntatt plassen. Som gudene står menneskene nå overfor en uregjerlig natur. Kanskje skulle vi bruke vår kunnskap, klokskap og våre ressurser på å tilpasse oss naturen, heller enn å bekjempe den?

Inge Jørgensen

Foto: Jonathan Rodriguez/AP/NTB

DIKT

Oppdagelse

Natt ble til dag,

mørket ble til lys,

Artikkelen fortsetter under annonsen.

lyset skinner i mørket.

I lys kom fargene.

I løk kom blomst,

blomst ble til eple.

Edens hage.

Herren skapte oss,

I sitt bilde,

jordens under,

Guds skaperverk.

Ellen Irene Lunde

Artikkelen fortsetter under annonsen.