LO-leder Hans-Christian Gabrielsen og NHO-sjef Ole Erik Almlid diskuterer jobbskaping og bærekraft når NHO lanserer «Neste Trekk – veikart for fremtidens næringsliv». Debatten fant sted på Deichman i Bjørvika i Oslo. Debattleder var Svein Tore Bergestuen. Foto: Håkon Mosvold Larsen

Hvor skal vi være i 2030? For dit skal vi. Spørsmålet er hva vi skal være og hvordan vi skal komme dit.

KOMMENTAR: La oss få en høst med reelle, politiske diskusjoner der vi jakter løsninger. Ikke hverandre.

Etter måneder med virussjokk, pandemitiltak, kontinuerlig brannslukking og iherdig innsats for å begrense skadene koronapandemien har påført oss, er det forfriskende at det legges opp til reelle og substansielle debatter om politikk og hvordan Norge skal utvikle seg videre. Finansminister Jan Tore Sanner (H) brukte helgen til å ikke kunne love momsfritak for elbiler etter 2021 og statsrådskollega Linda Helleland (H), som også leder Høyres programkomité, gikk søndag ut med ønske om å redusere særavgiftene på sukker og alkohol for å redusere grensehandelen. Mandag lanserte NHO et omfattende dokument med et skred av forslag for «fremtidens næringsliv», presentert som «Neste trekk».

Blekket i NHOs forseggjorte brosjyrer var knapt tørt før LO og venstresiden gikk i gang med tordentalen mot det Dagbladet Børsen mandag formiddag omtalte som «kutt i velferdsgoder, svekket stillingsvern og omfattende privatisering av helsetjenester er noe av kruttet i tiårsplanen Neste trekk».

Svært mange statistikker beveger seg, enten man vil eller ei, i en retning det er grunn til å debattere. Noe av det mest talende er SSBs statistikk for antall ansatte i offentlig sektor. I 2008 var det 608.543 som var ansatt i kommunal forvaltning, fylkeskommunal forvaltning og statsforvaltningen. I 2019 er dette økt til 716.057. En økning på 17,7 prosent. Da er ikke ansatte i helseforetakene medregnet og «vi tar heller ikke med ansatte i statsaksjeselskap, statsforetak eller statlige virksomheter som er endret til stiftelser,» som Direktoratet for forvaltning og økonomistyring omtaler det.

Man trenger ikke være i NHO-toppen for å mene at offentlig sektor ikke kan fortsette å vokse slik. Ikke fordi en stor offentlig sektor er feil i seg selv, men fordi verdiskapingen i det private næringslivet er selve grunnlaget for en stor og sterk offentlig sektor. Det er skatter og avgifter som finansierer det offentlige.

Man trenger heller ikke være NHO-leder for å mene at verdiskapingen og yrkesdeltakelsen må opp. Det er ikke spesielt kontroversielt å mene at utenriksøkonomien må i balanse eller at klimagassutslippene må ned. Ingen blir sure hvis man mener at innovasjonstakten må opp, at kompetansen må bli bedre for alle, at vi må ha et «konkurransedyktig» skattetrykk, at vi må bevare tilliten vi har til hverandre eller at organisasjonsgraden bør økes (ja, NHO mener det).

Det er usedvanlig mye som fungerer forbilledlig bra i Norge anno 2020. Hvor skal vi være i 2030? For dit skal vi. Spørsmålet er hva vi skal være og hvordan vi skal komme dit. Lite hadde vært mer interessant – og nødvendig – enn en faktabasert debatt om dette. Fri for politisk berøringsangst og allerede fasttømrede standpunkter. Som en slags høstjakt på løsninger. Ikke hverandre.