Tom Erik Støre: N/A Foto: NTB scanpix

Hvor «tungt» skal rusmisbruket være for at man ikke blir straffet for det?

LEDER: Aps vedtak om rusreformen kan føre til juridiske vanskeligheter og framstår som dogmatisk.

Arbeiderpartiet vil ha rusreform, men de vil ikke ha regjeringens forslag til rusreform. Det er konklusjonen etter helgens Ap-landsmøte, der partiets holdning best kan oppsummeres med hva leder Jonas Gahr Støre sa i sin tale: «Vi skal hjelpe de med rusavhengighet som trenger hjelp og vi skal være solidariske med dem som ikke er i befatning med rus og ikke skal inn i det. Derfor mener jeg at når narkotika er forbudt, bør det ha en konsekvens å være i besittelse og skaffe seg det.»

Slik har også våre lokale Ap-ordførere argumentert – og kanskje med overvekt på det Gahr Støre omtalte som «den andre solidariteten»: «Unge mennesker og folk som ikke har vært i nærheten av narkotika og som vi ikke vil skal komme i nærheten av narkotika».

Ap har gått inn for å avkriminalisere bruk og besittelse for «tungt rusavhengige» og helsehjelp for disse. Det er positivt. Samtidig oppstår et potensial for en juridisk spissfindighet: Hvor «tungt» skal misbruket være for at man ikke blir straffet?

«Straff er samfunnets sterkeste markering av at en handling er klanderverdig. Rettsstaten bygger på respekten for menneskets frihet, menneskeverd og likhet. Derfor skal straff primært ramme handlinger som skader andre, og straff skal være siste virkemiddel. I slike tilfeller kan staten moralsk begrunne at den påfører borgere et tilsiktet onde,» skriver seks ansatte ved Politihøgskolen, deriblant tre professorer, i et innlegg i Aftenposten.

De argumenterer for at straff er «vanskelig å begrunne fra et rettsstatlig og moralsk perspektiv fordi handlingene primært skader brukeren selv». Dernest – og vel så viktig – peker de på at en «strafferettslig differensiering», slik Ap nettopp gikk inn, vil være i strid med likhetsprinsippet i Grunnloven.

Ingen ønsker en politikk der myndighetene nærmest legger til rette for eller åpner opp for at våre unge og håpefulle begynner med narkotika. Det er det heller ingen som har argumentert for, og det er også lite hold i forskningen for at avkriminalisering av bruk og besittelse vil føre til økt bruk per automatikk, på samme måte som at bruk av straff fører til mindre bruk.

Ap har tidligere vist vilje til å innta en progressiv linje på rusfeltet. Det er derfor synd at partiet nå henfaller til det som framstår som en dogmatisk tilnærming som er juridisk vrien, men mot regjeringspartiene og på linje med «regjeringspartner» og utfordrer Sp.

Foto: Torstein Bøe/NTB