KOMMER IKKE INN: Leif og Ellen Kokkersvold kommer ikke inn i huset sitt. Foto: Fredrik Pedersen

«Hvordan er det mulig?»

Nye Veier og huset i Langangen, eldreomsorgen i Skien og ordføreren i Skien er blant temaene i dagens Hallo Varden.

Nye Veier mot folk flest

Ellen og Leif Kokkersvold kommer ikke inn i huset sitt fordi Nye Veier har sperret av med gjerder, lenker og lås. Hvordan er det mulig?

Spør du meg, er grunnen FrP-monsteret Nye Veier som ikke følger norsk lov. Rettstvisten mellom Kokkersvold og Nye Veier er ikke avgjort. Altså er eiendommen fortsatt Kokkersvolds.

Hvordan endte vi i lovløsheten? Vi har etablert enheter som ser seg større en loven. Nå må FrP og Bård Hoksrud på banen, som sier seg å være for folk flest, ofte mot myndighetenes overgrep.

Inge Jørgensen

Har Skien spart 100 millioner på eldreomsorg?

I framlegget til budsjett for Skiens kommune er det satt av 40 millioner årlig til drift av det nye sykehjemmet i Kverndalen. Siden Skiens ærverdige, gamle sykehjem ble revet for snart tre år siden, har kommunen dermed spart over 100 millioner kroner på ikke å drifte sykehjemmet i denne tiden. Enhver som ikke er blåruss vil jo skjønne at spart drift er spart penger.

Beboerne på sykehjemmet ble vel flyttet til Lyngbakken nye sykehjem og opptok plassen her, slik at de på venteliste fortsatt måtte vente. Det er jo snart tre år siden. Det er lenge i en skrøpelig alder, og noen ventet nok forgjeves også. For lederen av helse og omsorg i Skien kommune har jo innrømmet at de er kommet kraftig bakpå når det gjelder heldøgnsplasser i kommunen.

Det er da vi må lure på om det er de eldre som har finansiert Duestien barnehage som rettelig ikke ligger i Duestien, men i Slemdalsgate. Det med navner er jo bare med på å gjøre forvirringen større.

Dette er jo bare enkel regning så her trenger vi nok en skikkelig blåruss økonom fra kommunen til å forklare omstendigheten i forvirringen om hvem som har kostet hva.

Er det kynisk av oss kommuneinnbyggere å mistenke at dette er en planlagt handling fra kommunens side å spare penger på, eller er det rett å slett en veldig dårlig planlegging? Jeg velger å tro det siste, spesielt når en ser hvilke kaos de har skapt i sentrum det siste året og langt inn det neste.

Å fylle sentrum med pleietrengende skaper neppe mer handelsvirksomhet, men en ting er jo greit. De trenger ikke parkeringsplass..

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Den nye skolen på Klosterøya skaper trafikkaos og planleggingen har vært mangelfull . For elever fra nordre del av kommunen er det dårlige bussforbindelse til skolen mot tidligere da den lå i sentrum. Sentrum i Skien er ikke en fylkeshovedstad verdig.

Det sies at alt var bedre før, i mange tilfeller er det riktig.

Per Nykås

Langvenna i gamle Gjerpen

Ordførerens blunder

Av det som fremgår i denne nabosaken synes ordførerens handlemåte å bero på manglende dømmekraft, uansett om hun uttaler seg som ordfører eller som privatperson.

Dette forsterkes jo av at hun også ved tidligere anledninger har vist en åpenbar svikt i så måte.

Som ordfører bør hun inneha en viss vurderingsevne om hva som passer seg og om hva som slett ikke går an. Det hjelper lite å beklage i forhold til dårlig dømmekraft. Dette har også med byens verdighet å gjøre.

Ragnar Wesseltoft