hallo koronatelefon: N/A Foto: NTB scanpix

«Hvorfor er folk så redde for å ta telefonen når det ringer?»

Oppringninger med ukjent anrop, Storgata i Porsgrunn og korona er blant temaene i dagens Hallo Varden.

Redde for å ta telefonen

Hvorfor er folk så redde for å ta telefonen når det ringer, selv om det er et ukjent nummer eller det kommer opp et ukjent navn på displayet? Hvis det ringer en person man ikke ønsker å snakke med, kan man høflig si at man ikke er interessert og så legge på. Det er vel ikke verre, eller hva?

Leser

Miljøgata i Porsgrunn

På begge sider langs Miljøgata i Porsgrunn ble det lagt fliser langs fortauet en gang i fjor. Merket meg forleden at det ennå ikke er fuget rundt flisene. Det er vel ikke så kjekt å utelate når nok en ny sesong kommer med frost og tele.

Holder nok et år til før flisene kanskje må limes på nytt. Det blir en ekstra jobb og det koster. Hvis det viser seg at det er lagt varmekabler hele veien da er nok fugingen utelatt bevisst?

Det er iallfall blitt en irriterende veistump når en benytter trillebag. Bråker som et uvær når en passerer skjøtene.

Karin Strand

Korona-bivirkninger

Vi har fått rapportert flere alvorlige bivirkninger etter korona. Nå er det meldt enda en alvorlig bivirkning, som går på hukommelsen. Hvor lang tid det kan ta før vettet vender tilbake til det normale er ukjent.

For å unngå at slike alvorlige bivirkninger sprer seg bør nødvendig karantene innføres. Langvarig hvis det viser seg at restitusjonen er komplisert.

Finn E

Telemark first

Telemark Senterparti går inn for å oppheve sammenslåingen av Vestfold og Telemark fylkeskommune. Partiet ønsker at fylkeskommunene blir tilført nye oppgaver. Minner om at Senterpartiet satt i regjering da nye oppgaver ble tilført fylkeskommunene i 2007.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Denne oppgaveoverføringen ble ikke noe vesentlig løft for det regionale nivået. Hvilke oppgaver mener Telemark Senterparti det er mulig å overføre nå som ikke var mulig i 2007? Regner med at partiet fremdeles vektlegger nasjonale hensyn og statlig styring på landbruksområdet framfor å desentralisere ansvar og oppgaver til et regionalt folkevalgt nivå.

Dersom strategien Telemark first legges til grunn, kan resultatet fort bli det motsatte. Sannsynligheten for å få gjennomslag for dobbeltsporet intercityforbindelse til Skien er vel neppe økende uten at Vestfold er med på laget?

Realist