Hvorfor ikke mer Telemarksreklame?

Vi er inne i et spesielt år hvor koronaviruset behersker det meste av vår felles hverdag, noe som også griper inn i og tar tak i folks dagligliv. Spørsmålet er ofte, hvor skal vi feriere i år, og ett av mine spørsmål er hvorfor ikke Telemark markedsføres mer over hele landet.

Det vi vet, er at det av smittevernsårsaker blir ferie i Norge og det er da ikke så ille? For i Norge er det tilbud og attraksjoner overalt, til barn, unge, kvinner og menn, og det er i den anledning jeg skriver dette innlegget. Fordi jeg synes at Telemark og de som steller med reiseliv i fylket vårt ikke gjør godt nok arbeid med å spre og annonsere til det ganske land hva man kan oppleve i Telemark, fylket har jo mer enn nok å tilby turister.

Ofte finner man annonser som fokuserer tilbud til egne innbyggere, men ville det ikke være en god ide også å fortelle innbyggerne i andre deler av landet hva Telemark, by som land-distrikt, har å by på?

Jeg leser mange aviser, blant annet de fleste av hovedstadsavisene, tidsskrifter, reiselivsbrosjyrer og mye annet materiale. Jeg leser om Hardanger, Sognefjorden, Røros, Stavanger Kunstmuseum, Mjøsmuseet, Gjøvik, Vega, Ålesund og mange, mange andre steder, men sjelden eller aldri finner jeg større annonser for hva Telemark har å tilby turister og hva vi kan gi disse av opplevelser og gleder.

Unntakene er mikroskopiske, Dalen Hotel, Telemarkskanalen og Rjukan - Notodden Industriarv, er såvidt nevnt, men disse fyller hverken en helside i noen avis, reiselivsblad eller annet medium.

Telemark har Visit Telemark og Visit Grenland, er dette det samme reiselivsselskapet? Dette (disse?) selskap har et stort arbeid å gjøre med å få folk fra andre steder i landet til å besøke fylket vårt, her burde alle tilgjengelige økonomiske ressurser settes inn. Jeg går ut fra at markedsføringen går på økonomiske midler, men disse midler burde prioriteres til dette.

Likeså burde turistbrosjyrer spres via avisene/distrubisjonen, legges ut i ferjetrafikken, andre transportmidler, større handelssentra og andre relevante steder hvor folk ferdes, man kan ikke vente og håpe på at turister vil komme uten at man inviterer dem.

Telemark har alt for de tilreisende, fra skjønn fjellnatur til en idyllisk og fantastisk kyststripe, vi må få ut budskapet om dette, nå må det arbeides aktivt og kontinuerlig for å få frem budskapet om fylket vårt, slik andre destinasjoner lykkes med.