Hvorfor så få fagorganiserte i frisørbransjen?

Vi skriver 2020, og overraskende nok har samfunnet fremdeles ikke klart å få på plass et velorganisert arbeidsliv, der alle har gode arbeidsvilkår og pensjonsrettigheter.

Spesielt en bransje henger etter, og det er frisørbransjen, organisasjonsgraden er lav, og viljen til å opprette tariffavtaler er hos mange arbeidsgivere helt fraværende. Det blir sagt at alle er tjent med et organisert arbeidsliv, så hva er årsaken til at så få frisører organiserer seg? At så få salonger har tariffavtale?

Vi tror det skyldes flere ting. En av årsakene kan være at mange ikke vet hva det innebærer å være organisert, og hva fagforeningene kan bistå med. Enkelte opplever også dessverre uttalelser fra eier/arbeidsgiver om at hvis de krever tariffavtale så vil lønna gå ned. Da er det greit å vite at en tariffavtale kun sier noe om minstelønn, den sier ingenting om maksimal lønn.

Tariffavtaler regulerer også ofte andre forhold, som arbeidstid, overtidsarbeid, oppsigelsesfrister, ferie, pensjon og arbeidstøy, for å nevne noe.

Det finnes eiere/drivere av frisørsalonger som hevder at hvis bedriften inngår en tariffavtale så vil de ikke kunne drive, og gå konkurs. Da er det veldig spesielt å lese at de samme frisørsalongene tar ut store utbytter etter skatt. Dersom salongen virkelig gikk dårlig, ville det ikke vært mulig å ta ut utbytte.

Fagforbundet Vestfold og Telemark etterlyser større vilje fra bransjen til å dele suksessen med sine medarbeidere. Fagforbundets mål er at alle frisører skal ha et godt arbeidsmiljø og kjenne sine rettigheter.

Fagforbundet Vestfold og Telemark