hallo deponi: N/A Foto: Varden

«Hvorfor skal rikinger få lov til å bli enda rikere ved å forsøple norsk natur, med norske politikeres velsignelse og imot lokaldemokratiet?»

Gaustatoppen meir besøkt enn Besseggen

Prognosene før koronaen satte inn for kor mange personar som kom til å gå Besseggen i år var 170.000, medan dei faktiske tala ved teljing til nå er ca 60.000.

At besøkstalet på Besseggen denne sommaren har gått ned samanlikna med tidlegare år skuldast nok ikkje bare pandemisituasjonen, som det blir hevda. Den tradisjonsrike Besseggen har fått «konkurranse», der Preikestolen som eit heilt anna type utfartsmål har vore der lenge, men der nyare populære turmål som Kjerag og Trolltunga har dukka opp som følge av god marknadsføring dei seinare åra.

Ikkje overraskande har også Gaustatoppen meldt seg på i «konkurransen». Dette fjellet ligg nær folkerike område som Oslo og Austlandet som eit lett tilgjengeleg dagsturmål. Dessutan lokkar ein med landets vidaste utsikt der ein i finvær kan sjå ein sjettepart av Noreg og litt av Sverige. Og ikkje minst har toppen ei tradisjonsrik og koseleg turisthytte med velsmakande og berømte vaflar, i tillegg til hyggeleg vertskap og god service. På toppen av det heile kan ein «jukse» bort fotturen ved å ta Gaustabanen til toppen og på den måten kome med i besøksstatistikken, som ligg på omlag 100.000.

Jon Ingebretsen

Det går tregt

Den 8. mai i år kjøpte eg meg ein bil i Skien. Eg fekk da mellombels vognkort. Etter purring fekk eg nytt mellombels vognkort. Fram til denne dato har eg framleis ikkje fått det ordinære vognkortet. Dette synes teg er toppen av sommel.

Seljording

Deponi? Svaret er enkelt

Vi kan lese i at adm. dir. Anders Lægreid er usikker på hvordan de skal få til forlenga drift på Langøya. Svaret er enkelt kamerat. Dere kan slutte å ta imot farlig avfall fra utlandet. Det finnes lite logikk i at det er kun Langøya som er egna til formålet i hele nord-Europa. Dere kan også forske på måter å gjenvinne dritten på, for ut i sjøen her i Brevik skal den ikke, gruvene er ikke tette, det er bare et tidsspørsmål før den deponerte dritten lekker ut i fjorden.

Hvorfor skal rikinger få lov til å bli enda rikere ved å forsøple norsk natur, med norske politikeres velsignelse og imot lokaldemokratiet? Spør for en venn.

Augmund J.

Synkende skip

Overskriften hentydet til et synkende skip. Hvem forlater dette skipet. Jo i tillegg til mannskapet så flykter ottene.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Nå vil ikke jeg kalle Bøhler for rotte, men han forlater, som store deler avmannskapet (velgerne) et synkende parti. Når en vet hva Bøhler står for og hvilke grupper han jobber for, så forstår en at han ikke passer inn i AP. Her finnes det knapt vanlige arbeidere igjen? En ledet som er multimilioner passer liksom ikke Jan Bøhler.

Arne-Steinar Melhus

Flagging med prideflagg

Ordfører Hedda Foss Five ble intervjuet i Varden 19. september om flagging med prideflagg.

Hun uttaler at de som er uenig i denne flaggingen er surmulende og sjikanerende. Det er ganske drøyt å karakterisere andre borgere på denne måten fordi de ikke har samme mening og oppfatning som henne om denne ideologien.

I lov om flagging er det lov å flagge på frittstående stenger på Torger, bruer, o.l. for idrett, kultur, og lignende arrangementer som er av allmen interesse. Tror ikke dette har allmen interesse, men er en særinteresse.

Men hvem er det som sjikanerer andre her tro?

Ønsker kjærligheten gode kår med byggende og gode grenser.

Rachel Gundersen

Vestfold og Telemark

Hver gang distriktsnyhetene starter på TV, vises varden på Verdens Ende. Greit nok det men det er vel plass til Gaustatoppen ved siden av?

R

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Subsider som bør avsluttes

Vardens redaktør, (i lørdagsavisa) mener vi bør satse mere på skolen! Helt enig ! Hva med å slutte med subsidiering av el-bilparken og omdisponere disse pengene til skolen? Jfr. redaktørens egen nyanskaffelse?

Pensjonist som er med på spleiselaget