VILLFARELSER: Ingen – verken politikere eller andre – er vaksinert mot å gå seg bort i villfarelser. Men her må det være mulig å snu, skriver Arne Rui. Foto: Fredrik Nordahl

Hvorfor vil ikke de som velges av folket, vite hva folket mener?

Fylkespolitikerne skal i nær framtid bestemme om den nye, sammenslåtte fylkeskommunen skal oppløses eller ikke.

Etter to tiår som fylkeskommunal tjenestemann og et langt liv temmelig tett på Telemarkspolitikken, er det rett og slett forstemmende å lese at to av tre fylkespolitikere aktivt motsetter seg å spørre hva velgerne mener om at Telemark og Vestfold skal ha en felles fylkeskommune eller ikke. Man kan derfor ikke unnlate å spørre hva slags folkevalgte vi har fått som ikke vil høre folkets mening om noe så grunnleggende, og som attpåtil leter etter argumenter for å unngå det – hvorfor?

Alle skjønner at folkeavstemninger ikke kan holdes i hytt og vær. Men hva folk mener i en så viktig sak, skulle en tro var det første en fylkespolitiker ønsket å vite noe om. Men slikt kunnskapsbehov ser det ikke ut til å finnes hos flertallet av dagens fylkespolitikere. For det kan jo ikke være slik at de ikke vet at rådgivende folkeavstemninger har vært vanlig praksis i norsk lokalpolitikk de siste hundre år. Om temaene har variert en del, har spørsmålet om kommunesammenslåinger vært klart mest vanlige de siste tiårene.

Derfor må det være tillatt å håpe at flere fylkespolitikere, særlig i Ap og Høyre, vil skjønne at de har slått inn på en vei som ikke bare undergraver deres personlige politiske legitimitet, men at de aktivt bidrar til å redusere tilliten og dermed øke avstanden mellom politikere og velgere, i en tid da fylkespolitikken og fylkeskommunens renomme i vårt område er tynnslitt nok fra før.

Ingen – verken politikere eller andre – er vaksinert mot å gå seg bort i villfarelser. Men her må det være mulig å snu. Sørg derfor fortest mulig for å reparere broen mellom dere selv som folkevalgte og vi andre som deres velgere. Sørg umiddelbart for at det blir holdt en rådgivende folkeavstemning. Uansett utfallet i den endelige behandlingen i fylkestinget, vil de fylkespolitikerne som sier ja til å høre folkets mening, vite med seg selv at de har handlet i tråd med de beste og mest grunnleggende ideene i det norske folkestyret, nemlig at all makt i et demokrati utgår fra folket, og at folkesuvereniteten er selve grunnsteinen i alt folkevalgt arbeid.

Arne Rui

VILLFARELSER: Ingen – verken politikere eller andre – er vaksinert mot å gå seg bort i villfarelser. Men her må det være mulig å snu, skriver Arne Rui. Foto: Fredrik Nordahl