Foto: Alexander Lehmann

«I budsjettet vi jobber med nå, er det ikke forslått å gjøre endringer i vintervedlikeholdet»

Brøyting, hvem som prater tull og ensomhet blant eldre er blant temaene i dagens Hallo Varden.

Brøyting og strøing på gs-veier i Skien

I Varden ser jeg at det blir skrevet at det vil bli dårligere kvalitet på vintervedlikeholdet på gang- og sykkelveier. Vi er avhengig av såkalte belønningsmidler for å holde det gode vintervedlikeholdet.

Hvis det ikke blir endringer i statsbudsjettet og endringer på de signaler kommunen har fått, så får vi belønningsmidler også neste år, noe som jeg er helt trygg på.

I budsjettet vi jobber med nå, er det ikke forslått å gjøre endringer i vintervedlikeholdet, verken på vei eller gs-vei.

Knut Einar Aas, leder utvalg for klima, miljø og byutvikling

Politisk teater og tullprat

I Varden den 21. oktober har Truls E. Norby et innlegg med overskriften «Eriksens tullprat». En orientering til Norby: Regjeringen la 23.09.2020 fram en handlingsplan mot diskriminering og hat mot muslimer. Planen kommer fordi diskriminering og hets mot muslimer er et økende problem i Norge, heter det pressemeldingen.

Abid Raja, kultur- og likestillingsminister sier til Klassekampen tidligere i år at «Venstres syn er helt klart. Det finnes ikke en eneste venstrepolitiker i hele landet som ønsker å støtte HRS». Så kommer det med Abid Rajas støtte; støtten til HRS videreføres i statsbudsjettet for 2021, med 1,8 millioner kroner. Abid Raja, støtter med dette HRS, et konspirasjonsverksted, dette hører ikke hjemme på statsbudsjettet. Det er det jeg kaller politisk «teater».

Norby, skriver blant annet i sitt innlegg at «Åge Eriksen har stadig innlegg som røper hans aversjon mot meninger som ikke passer ham eller Arbeiderpartiet». Tullprat, hva har dette med Arbeiderpartiet å gjøre?

Ellers kan nevnes at handlingsplan mot muslimhets som regjeringen stolt la fram, er ikke verdt papiret den er skrevet på. Oppfordrer Norby, til å lese seg opp på temaet HRS (Human Rights Service). Norby vil med egne øyne se hvor mange som er imot støtten.

Norby skriver også at «jeg håper likevel at Varden vil gi ham spalteplass også i fremtiden». Du verden, du verden. Snakk om å opphøye seg sjøl. Tror nok at sjefredaktøren i Varden, Tom Erik Thorsen, stusser litt over den oppfordringen. En redaktør som skriver avisens leder, som også er innom fotball i sin leder, har jeg registrert. Med andre ord spenner over et vidt spekter.

Leser både Varden og TA, daglig. Gode fylkesaviser begge. Leser også 2–3 riksaviser daglig. Ellers så tror jeg Norby, har drukket litt for mye tran, når han skriver «jeg fordrar ikke at noen vil kneble ytringsfriheten slik Eriksen åpenbart vil». Det er tydeligvis at vi befinner oss på to forskjellige kloder.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Kultur- og likestillingsminister Abid Raja sammen med leder for islamsk råd Abdirahman Diriye under presentasjonen av handlingsplanen mot diskriminering av og hat mot muslimer.Foto: Stian Lysberg Solum / NTB Foto: Stian Lysberg Solum

Åge Eriksen

Ensomhet blant eldre og busstur

Vil med dette gi en forklaring angående og eldrerådet og Skotfoss pensjonistlags tur til Sørlandet. Jeg, som leder av eldrerådet, var glad for at vi har fått 11,5 millioner til ensomheten for eldre.

Men som jeg ser, er det sammenblanding mellom eldrerådet og Skotfoss pensjonistlag, som jeg også er leder for. Eldrerådet har ikke noe med dette å gjøre. Jeg kan fortelle til at pensjonistene på Skotfoss har betalt denne reisa sjøl. Vi har ikke søkt om penger til denne turen. Vi har hatt firedagers turer i flere år. Eldrerådet har ikke penger, så dette vil jeg ikke ha på meg at vi er blitt sponset til denne turen.

Hva Pensjonistlaget bruker sine penger på er vår sak. Men hvis du vil bli medlem så er du også hjertelig velkommen.

Husk å undersøke bedre neste gang. Jeg kommer ikke til å debattere dette mer, men som eldrerådsleder så ber jeg alle å søke om disse pengene hvor de enn er.

Man kan også komme med forslag på kandidater som har gjort en jobb for eldre i Skien til neste år. Eldrerådet har utdeling av eldrerådsprisen hvert år i Ibsenhuset.

Gerd Andersen, leder i Skotfoss pensjonistlag og eldrerådsleder

Eksempler fra HRS

Åge Eriksen, siden du øyensynlig leser HRS/Resett daglig (hvilket jeg ikke gjør): Kan du vise noen konkrete eksempler på «muslimhat og rasisme» fra innlegg på HRS, Resett? Venter med spenning.

Jan Løkslid

Opptatt av de svake?

Leser at en pensjonist har et spørsmål til ordfører Robin Kåss, om at elbiler er for de velstående.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Ja, det kan man si, men er Robin så opptatt av de svake? Nei. Kutt bompenger, mindre eiendomsskatt, og så kan du snakke om fattigdom, Robin. Dette blir for dumt.

Geir Franke