– DNs avsløring var oppsiktsvekkende, og fortalte en historie om en pengebruk som var ellevill, manglende kontroll og dårlig ledelse, skriver Thorsen. Foto: NTB scanpix

I denne saken fortjener folk å få vite hva som er skjedd

LEDER: Det er helt selvsagt at Equinor-høringen må gå for åpne dører.

Kommende uke er det høring på Stortinget etter at Dagens Næringsliv avslørte at Equinor har tapt mer enn 200 milliarder kroner i USA de siste 20 årene. DNs avsløring var oppsiktsvekkende, og fortalte en historie om en pengebruk som var ellevill, manglende kontroll og dårlig ledelse.

En rapport fra revisjonsselskapet PwC ble kommentert slik av avtroppende konsernsjef Eldar Sætre: – Denne rapporten er tøff lesning for mange. Vi gjorde investeringer som ikke var robuste da markedet snudde, og vi burde ha avdekket kontrollutfordringene i den landbaserte virksomheten tidligere. Vår jobb nå er å ta læring og konkretisere oppfølgingen av anbefalingene for å sikre at vi ikke kommer i samme situasjon igjen.

En rekke tidligere statsråder er blant dem som er innkalt for å forklare seg om hva de visste. Eldar Sætre og tidligere toppsjef Helge Lund må møte. Det samme må nåværende og tidligere styreledere. Dette skjer imidlertid bak lukkede dører. Presse og publikum får ikke høre forklaringene, kan DN nå fortelle. Det har energi- og miljøkomiteen bestemt. Normalt er slike høringer åpne. Forklaringen skal være at det kan komme fram børssensitiv informasjon.

– Equinor er et børsnotert selskap, og da vil staten være pliktig, selv om den har aksjeflertallet, til å kommunisere sine synspunkter til markedet. For at mindretallsaksjonærene skal ha tillit til et børsnotert selskap, skal all informasjon deles samtidig og likt mellom aksjonærene og til markedet, sier Høyres Michael Tetzschner til DN.

– Ganske absurd med lukket høring. Dersom informasjonen som kommer fram er børssensitiv antar jeg alle som deltar settes på insideliste i Equinor inntil informasjonen er utliknet? spør Carnegie-forvalter Frederik Lunde til DN.

Den norske befolkningen eier en tredjedel av selskapet Equinor. Ole- og energiminister Tina Bru (H) har sagt at «det er ingen tvil om at det som har skjedd i USA ikke er bra, alvorlig og et vondt kapittel i selskapets historie».

Det må være helt selvsagt at en slik høring skal og må være åpen. Equinor/Statoil har vært en solid bidragsyter til det norske folk, men i denne saken fortjener folk å få vite hva som er skjedd. Det er tale om et selskap som er eid av den norske befolkningen, og som sølt bort verdier som er så store at det knapt er til å forstå. Da er åpne dører er det minste offentligheten kan forlange.

Foto: Håkon Mosvold Larsen