AGENDA: Jeg er nok redd at det er litt flere agendaer som ligger til grunn enn akkurat det de peker på nå, sa Skien-ordfører Hedda Foss Five om industriens bekymringer om Google-etablering og kjølevann fra Norsjø. Foto: Fredrik Nordahl

I stedet for å komme industrien i møte, velger Hedda Foss Five å være usaklig, arrogant og konfliktsøkende

LEDER: Det er vanskelig å forstå hvorfor Skiens ordfører angriper industrien i Grenland på denne måten.

Skien-ordfører Hedda Foss Five (Ap) har klart å hisse på seg store deler av Grenlands industri. Det er ikke spesielt vanskelig å skjønne hvorfor. I et innlegg i Varden den 4. november går hun langt i å antyde at industrien «baksnakker» datasenterplanene på Gromstul i Skien: «I sterk konkurranse med resten av Norge og Norden så er det viktig at vi står sammen og framsnakker hverandre i stedet for å baksnakke,» skriver hun – og avslutter med at hun «inviterer til en fortsatt god dialog».

I NRK Telemark onsdag morgen tar hun denne «gode dialogen» et knepp videre. Da sier hun rett ut at «fra dag én har jeg møtt en slags skepsis fra tungindustrien ute på Herøya i forhold til datasenterplanene på Gromstul i Skien» og «derfor er jeg nok redd at det er litt flere agendaer som ligger til grunn enn akkurat det de peker på nå».

Hun sier videre at «de har ingen grunn til å være bekymret» om kjølevannskvaliteten – som industrien har reist bekymringer rundt – fordi «de fremste vannekspertene i Norge har uttalt seg». Den såkalte «agendaen» skal angivelig være bekymringer knyttet til strømpriser og –tilgang.

I et svært direkte svar i Varden, skriver topplederne for Yara i Porsgrunn og Ineos/Inovyn i Bamble at de, rett nok, «er urolige for hvordan Norge i framtiden tenker å disponere kraftressursene», men også at «vi har verken tid, kapasitet eller ønske om å undergrave vår egen troverdighet ved å gi høringsuttalelser vi ikke står inne for eller som egentlig dreier seg om noe annet».

Industriens ønske er ikke spesielt komplisert: De har bedt om en vurdering fra en uhildet tredjepart om hvilke konsekvenser det har dersom Google skal slippe oppvarmet kjølevann tilbake i Norsjø. Kravet er ikke spesielt urimelig, for industrien på Herøya og i Bamble er helt avhengige av kjølevannet fra Norsjø.

Industribedriftene i Grenland sitter ikke på sannheten. De er heller ikke i en posisjon der de kan diktere hva Skien kommune skal gjøre eller ikke gjøre. Det er heller ikke hva de ber om; deres ønske er saklig fundert. De har reist en bekymring som de ønsker å få avklart. Foss Five forsøker å vifte denne bort, samtidig som antyder at de seiler under falskt flagg, ved at de «egentlig» er opptatt av noe annet, samtidig som de «baksnakker».

Dette er knapt til å tro. Skien kommune har selv vært nærmest monomant opptatt av at «Google-saken» nå omhandler kjølevannet – og kun det. I stedet for å komme industrien i møte om dette og ha en «god dialog», velger Hedda Foss Five å være usaklig, arrogant og unødvendig konfliktsøkende. Denne saken burde ikke ha blitt «en sak», men blir det nå, simpelthen fordi den er dårlig håndtert.

AGENDA: Jeg er nok redd at det er litt flere agendaer som ligger til grunn enn akkurat det de peker på nå, sa Skien-ordfører Hedda Foss Five om industriens bekymringer om Google-etablering og kjølevann fra Norsjø. Foto: Fredrik Nordahl