Det er ikke tilfeldig at det er «vanlige folks tur»