Ordførerne i Porsgrunn og Skien, Robin Kåss og Hedda Foss Five, brukte forrige helg på å kommentere de varslede permitteringene og den pågående strømpriskrisa på hver sin måte. Robin mener at «Putin får viljen sin» når norsk industri nå blir ramma av strømpriskrisa, og legger seg i så måte på samme forklaring som ledelsen i Arbeiderpartiet.

Hedda har en annen tilnærming, når hun hevder at «systemet vi har skapt ikke fungerer slik verden er nå». Hvem av dem har en forklaring som peker mot en løsning på strømpriskrisa?

Det er helt riktig at Russlands folkerettsstridige angrepskrig på Ukraina har gitt økte energipriser i Europa, det har Robin og Ap-ledelsen rett i, men strømprisene i Norge var allerede historisk høye før krigen brøt ut. Nye kabler for krafteksport var allerede satt i drift, og prisfastsettelsen hadde blitt flyttet til en kraftbørs. Dermed lå det til rette for å importere høye europeiske kraftpriser til Norge. Her treffer Hedda spikeren på hodet, når hun sier at systemet ikke fungerer. Robin framstår som veldig bakpå og lite framtidsrettet.

Å peke på krigen i Ukraina som årsaken til de høye strømprisene i Norge er upresist og lite fruktbart. Selv om vi håper at krigshandlingene tar slutt så raskt som mulig, er det lite norske politikere kan gjøre med den saken. Da er det langt mer nyttig å se på systemet som la til rette for import av de høye prisene, for det er noe vi faktisk kan gjøre noe med.

Det gir meg håp om en løsning når både Hedda og flere andre Ap- og Sp-ordførere tar til orde for å se på systemet som skapte galskapen vi nå opplever. Kanskje ser de dette klarere enn regjeringa fordi de sitter nærmere problemene som nå tårner seg opp for folk, småbedrifter og kraftkrevende industri.

Hedda og vi i Rødt er ofte uenig om løsninger som bystyret i Skien må ta stilling til, men vi har en åpen og god tone mellom oss. Når vi er enige om hva det underliggende problemet er, sånn som det ser ut til at vi er i denne saken, ligger det godt til rette for å finne en løsning sammen. Klarer vi det i Skien så bør de klare det på Stortinget også.

Som et kortsiktig strakstiltak er det nødvendig med støtteordninger, men nå er det på tide å få på plass varige løsninger. Vi må sikre rimelig og fornybar energi til husholdningene og industrien. Vi trenger politisk styring av strømprisen nå!