Jeg ser på bildet fra Vardens forside onsdag 1. november. Der ser vi årsaken til kaoset sist mandag, en trailer med motorstopp, stående i bakken rett før Telemarksporten tunell på E18. Om det var motorstopp, sommerdekk eller glatt føre, spiller ikke noen rolle. Lastebilen sto stille og stengte veien uansett. Vi kan og se at det er en åpning i midtdeleren, stor nok til at en bergingsbil kan komme gjennom, og det er personell fra politi og Statens vegvesen tilstede. Dette kaoset skulle det altså ta 5-6 timer å rydde opp i, på E18. Vi leser om vanskeligheter med å komme frem for bergingsbiler, og da blir det også umulig for brøytebilene. Det hele stopper opp.

Men - sydgående løp på E18 er åpent og saltet og kjørbart, det ser vi jo på bildet. Hvorfor kunne man da ikke stoppe denne kjørebanen en stund, slik at brøytebiler og det nødvendige bergingsmateriell kan komme fram til havaristedet og få trukket havaristen opp bakken samtidig som brøytebiler får gjort jobben sin? Snøkaos opp bakken etter Telemarksporten er ikke noe nytt. I alle år har det vært problemer opp denne bakken. Svingen lenger opp i bakken heller sterkt inn mot midten, og det har vært tilsvarende kaoslignende forhold nesten hvert år. Dette burde både Politiet og Statens Vegvesen kjenne godt til. Det er derfor jeg etterlyser en katastrofeplan eller lignende beredskapsplan som kan sørge for at det blir ryddet raskt opp når slikt skjer. Salting og brøytingen opp denne bakken på E18 må intensiveres. Snøvær varsles og i dag har man god kontroll på hvordan været blir i de nærmeste timene.

Prosjektleder for drift og vedlikehold i Statens Vegvesen, Ingmar Ulvenes, sier i artikkelen i forrige uke at det blir en evaluering hvor de skal se på hva som gikk galt, og så se på hva som skal til for at dette ikke skjer igjen.

Jaja, vel og bra det, men at det kommer til å skje igjen, bare regn med det bilister. Uansett årsak, sommerdekk eller motorstopp på glatta. Slik er det bare.

Det er kun én ting som må til for at denne bakken ikke skal være åsted for lignende snøkaos i fremtiden, det er at de to brøytebilene som i dag kjører etter hverandre på E18 og gjør en utmerket jobb under normale forhold, må intensivere salting og brøyting opp denne bakken så lenge snøværet pågår. De kan kjøre fra den nye rundkjøringen ved ISOLA og opp til Lannerheia ved vegvesenets tidligere kontrollstasjon, snu der og kjøre den samme ruten igjen, igjen og igjen og igjen og igjen.

Denne bakken må holdes bar under snøvær. Det betyr da at Vegvesenet må sørge for at andre brøytebiler må ta seg av alle de andre veier de to brøytebilene ellers har ansvar for. Denne løsningen vil bety beredskap og kan hjelpe til å hindre snøkaos på E18. Jeg har mer enn 20 års erfaring med snøbrøyting for Statens vegvesen. Mange vil vel anta at denne artikkelen er tullprat fra en forståsegpåer og etterpåklokskap. La gå med det, det må jeg regne med.

Men - jeg har drevet transportforretning i Grenland de første 25 - 30 år av mitt arbeidsliv, og mer enn 20 år av disse hadde jeg brøytekontrakt med Statens vegvesen i Telemark, og vi brøytet fylkesveier og daværende E-18. Kontrakten opphørte i cirka 1990.

Det var like mye snøutfordringer den gang, men jeg vil påstå at det var mer fokus på problemstrekningene for å holde de kjørbare. Dette gjaldt fra vegvesenets ledere, og gikk videre til de som utførte brøytearbeidet. Vi jobbet godt sammen den gang.

Det har vært lignende snøkaos i denne E18-bakken omtrent hvert eneste år. Det er nå på tide at problemet blir tatt alvorlig av Statens vegvesen.