Vi har vært heldige i Kragerø som har hatt en investor som har en lang horisont på sine investeringer. Det som kanskje kjennetegner Kragerø, er sammenlignet med andre byer et meget negativt engasjert publikum.

I Kragerø har utvikling veldig mange motstandere. Flere enn normalt og mer høylytte. Facebook-forum tenderer til å ligne en kloakk når prosjekter og personer kommenteres basert på antagelser, og ikke fakta.

Kanskje burde noen av «motstanderne» i politiske partier og foreninger bruke litt tid til ettertanke om hvordan summen av innvendinger, tonen i den offentlige debatten og omtale av de som forsøker å legge til rette for utvikling kan virke demotiverende for de som ønsker å satse i denne lille byen? Partiet Rødt har gjort det til en fanesak både lokalt og nasjonalt å «mobbe» en milliardær. Påvirker dette viljen til å satse over tid? Senterpartiet, Høyre og Arbeiderpartiet med flere har i førsteutkastet til ny kommuneplan effektivt satt en stopper for nye hytteprosjekter.

Er det ingen som skal kunne tjene penger på bygging i Kragerø? Trenger ikke Kragerø reiselivsnæring?

Det er grunn til å spørre om hvilke oppdrag byggenæringen i Kragerø skal leve av om kun noen få år når det er så stor politisk negativitet i kommunestyret til de fleste prosjekter og reguleringsplaner.

Det er helt grunnleggende for enhver bedrift å kunne tjene penger og gå med et økonomisk overskudd. Arbeidsplasser må være lønnsomme og rammebetingelser forutsigbare. Det må selvfølgelig også gjelde for hyttebygging og turistvirksomhet, inkludert Fredensborg konsernets virksomheter. Overskuddet i bedrifter er grunnlaget for skatteinntekter til fellesskapet, selv om noen partier på venstresiden ikke har forstått at «profitt» er det man skattlegger. Man kan ikke skattlegge underskudd.

Jeg synes det er trist at Fredensborg sier at nok er nok for Kragerø sentrum. Dette får konsekvenser for hvor mange som har en jobb og gå til i nær fremtid.

Jeg vet ikke om det er de siste konsesjonssakene med Fredensborg som har fått eieren til å si stopp i Kragerø sentrum.

Det er allikevel grunn til ettertanke om disse sakene kunne fått et annet utfall hvis man la til grunn en positiv samfunnsutvikling og drift for eiendommene uten at kommunen skulle «tvangsflytte» en eiendomsmilliardær til Kragerø for å oppfylle landbrukspolitiske hensyn! Thorleif Fluer Vikre Nestleder Kragerø FrP og Kommunestyremedlem