Vestfold og Telemark fylkeskommune refererer til et skriv publisert 22.09.2021 og oppdatert 07.06.2022 med overskrift «Nå er det blitt tryggere å sykle i Porsgrunn sentrum». Det sies blant annet «I nedre del av Storgata er det et eget sykkelfelt med rød asfalt for motstrøms trafikk».

Det er uklart for meg hva som menes med denne formuleringen, men for å prøve å tolke dette positivt så betyr det vel at det røde sykkelfeltet skal være godt synlig for motstrøms trafikk? Stort sett så er mange av sykkelfeltene i Porsgrunn sentrum markert med rød asfalt i begge fartsretningers der det i tillegg er figur og pil som viser hvilken retning syklistene skal sykle der Hovengagata er et godt eksempel. Det er også figur og pil i det røde asfalterte sykkelfeltet i nedre del av Storgata, men det er motstrøms biltrafikken.   Det er mulig at det er relevant for deler av sentrum, men det er ikke blitt tryggere å sykle i nedre del av storgata i retning Franklin torget. Hvis Vestfold og Telemark fylkeskommune mener at det er blitt tryggere å sykle motstrøms biltrafikken fordi asfalten er rød så er det absolutt feil. Jeg vil gjerne se hvilken risikovurdering som ligger til grunn for en slik beslutning hvis det er gjort noen risikovurdering.

Jeg syklet selv denne strekningen sist lørdag 24. september og møtte en buss i motsatt retning og som opptok mer enn halvparten av sykkelfeltets bredde. For å unngå å kollidere med bussen prøvde jeg å sykle opp på fortauet ved «Happy Donuts», men gikk i bakken så det sang. Det resulterte i diverse skrubbsår og forslåtthet, men heldigvis ikke noe mer alvorlig. Jeg kom meg på beina etter en tid og mens jeg stod der passerte det en ny buss som også opptak mer enn halve sykkelfeltets bredde.

Dette har vært diskutert mange ganger tidligere, men det som for meg er helt klart er følgende:

Det er altfor stor risiko å sykle motstrøms biltrafikken i nedre del av Storgata fordi det er for lite plass på grunn av parkeringsfelt, trafikkbane og sykkelfelt. Hvis, og det forekommer relativt ofte, så stjeler parkerte biler noe av veibanen som medfører at selv personbiler må bruke noe av sykkelfeltet. Det er minimum 3 løsninger på dette;

  • Fjerne parkeringsfeltene for privatbiler og lage et fysisk skille mellom sørgående sykkelfelt og nordgående biltrafikkfelt

  • Stenge Storgata for nordgående biltrafikk

  • Stenge nedre del av Storgata for sydgående syklister

Det er lett å forstå hva som er mest realistisk.

Jeg har syklet denne strekningen tidligere, men jeg har besluttet at denne strekningen kommer ikke jeg til å sykle mer så lenge forholdende er som de er. Det skulle jeg ha innsett for lenge siden. Dessuten er det mulig å sykle langs med elva i sørgående retning og unngå biltrafikken.

Det er likevel ikke akseptabelt at hver og en må erfare det samme da dette medfører altfor stor risiko. Dette ville ikke vært akseptabelt i land som Danmark, Tyskland, Nederland og Belgia blant annet der det er etablert en god og sikker sykkelkultur der bilistene tar hensyn til syklistene.

Jeg har vedlagt et bilde som illustrerer «galskapen».

Jeg håper at de ansvarlige vil vise vilje til å gjøre noe i forhold til ovennevnte og jeg forventer i det minste et svar på dette.

SI DIN MENING! Vi i Varden vil gjerne at du skal bidra med din mening. Send ditt leserinnlegg til debatt@varden.no

Tips til hvordan skrive et godt leserinnlegg finner du her.