Janicke skal rydde opp i gammel moro: Bort med valgflesket