Da det var mye snø, men desto færre radioprogrammer