Det er så mye disse partiene synes at Skiens årlige matfestival og markedsdagen «Jul i Skien by» er verdt. Faktisk ingen ting.

Mersmak ble etablert i desember 2010, og har i snart femten år gitt oss folkefest i sentrum og viktige matkulturelle opplevelser. Som Telemarks største landbrukskommune har Skien og Mersmak gitt bønder og produsenter en arena der de kan vise seg frem og selge varer, og oss andre et innblikk i hvor mye fantastisk mat og kreativitet som finnes i fylket vårt.

Mersmak har gitt Skiensborgere fra andre land en mulighet til å vise frem stolte og smaksrike mattradisjoner. Der det nå står NULL, har det tidligere stått i underkant av en million kroner. Mye penger, ja visst - men så har vi også fått ekstremt mye igjen for de pengene. Mener vi.

Det er ikke bare vi rødgrønne politikere som ble overrasket over nullen til Mersmak. I et brev fra styret i Mersmak står det:

«Styret registrerer at vår dominerende eier, uten å ha kontaktet hverken styret eller administrasjonen i Mersmak, har vedtatt å avvikle «organisasjonen». Vi tolker vedtaket slik at det her mener aksjeselskapet. Så vidt vi kjenner til er heller ikke øvrige aksjonærer konsultert før vedtaket ble fattet. Styret beklager sterkt denne fremgangsmåten, som ikke gir oss grunnlag for å se på alternative måter til å kunne opprettholde selskapet.»

Denne fremgangsmåten er tøff, men først og fremst trist. Skien eier over 70 prosent av Mersmak, men de øvrige 30 prosentene eies av Telemark landbruksselskap, Skien by og over ti lokale bedrifter. Har Skien som hovedeier ikke tid til å snakke med de ansatte? Med styret? Med andre eiere? Har vi ikke tid til å trekke pusten, og tenke gjennom hva vi mister, hvis vi mister Mersmak?

Vi kjenner våre kollegaer i de andre partiene som både ordentlige og velmenende, og med sterke ambisjoner om å bruke sin nyvunne politiske makt. Det forstår vi, og det respekterer vi. Men vi må likevel være skikkelige når politiske ideer skal gjennomføres. Den politiske ideen bak avviklingen av Mersmak er det imidlertid vanskelig å få øye på, siden pengene vi før brukte på Mersmak bare blir borte.

For oss er det uforståelig, at en så viktig arena bare fjernes. Kunne den fornyes? Ja. Endres? Helt sikkert. Utvikles? Absolutt. Men bare fjernes, uten tanke for hva vi egentlig mister, og på en grunnleggende udemokratisk måte, nei!

Dette er en trist avgjørelse, med en kraftig bismak av dårligere tider for alle oss som er opptatt av matkultur, landbruk, og utvikling i Skien.