Viser til NRKs nyhetsoppslag om undertegnede. Saken reiser viktige og korrekte spørsmål om mulig rolleblanding jeg eventuelt kan risikere å havne i, etter at jeg sa ja til midlertidig å ta over redaktørrollen i Drangedalsposten.

Prinsipper er gode å ha, men det kan også være lurt å forstå sammenhengen. Slike valg gjøres sjeldent lettbent.

For å unngå at noen pådrar seg sjelekval, og ikke minst for å unngå at både avisa og Rødt lider, har jeg meldt meg ut av Rødt. Med dette håper jeg sterkt på at det som måtte føre til uro og tvil om min integritet, roes ned.

Min utfordring gjenstår. Jeg kan ikke trekke meg fra Rødts valgliste i Bamble. Det er lovverket som sier dette. Skulle det vise seg at jeg etter valget kommer i den posisjonen at jeg får plass i kommunestyret, eller i en komité, må jeg starte prosessen med å be om fritak fra disse oppgavene. Dette vil det bli kommunestyret i Bamble som skal avgjøre.

Det hører imidlertid med til saken at jeg har mottatt, bokstavelig talt, hundrevis av hyggelige hilsener fra venner fjern og nær. Mange av dem er gode, oppegående og reflekterte journalister. Ingen følte behov for å stille spørsmål ved min integritet og evne. Denne tillitserklæringen gleder meg.