Dette skyldes Arbeidspartiets og Senterpartiets jernhånd over de videregående skolene i Telemark som har skapt et skoletilbud med færre valgmuligheter for dagens videregående elever.

Arbeiderpartiet og Senterpartiet fører i dag en politikk basert på at de som politikere som vet bedre hvilken videregående elevene i Telemark bør gå på enn elevene selv. Venstresiden mener at nærskoleprinsippet, der postadressen skal bestemme hvor dagens skoleelever i fylket skal kunne gå på, er den beste løsningen.

Fremskrittspartiet mener at det er elevene som vet best hvilken skole de skal gå på. Derfor ønsker vi å innføre fritt skolevalg i hele fylket. Med fritt skolevalg kan alle elever i fylket søke seg til de videregående skolene de selv ønsker å gå på, uavhengig av hvor de bor eller hvor skolen ligger. Fritt skolevalg vil kunne gi elevene mer motivasjon for å jobbe hardt på skolen for å komme inn der de selv ønsker. Dagens nærskoleprinsipp som Arbeiderpartiet og Senterpartiet praktiserer i fylket gjør at mange opplever at de nærmest blir tvunget til å gå på en skole de bare ønsker seg bort fra.

Fritt skolevalg vil også føre til økt konkurranse mellom skolene. Dette vil igjen føre til at skolene må jobbe hardere for å tiltrekke seg elever og tilby høy kvalitet på utdanningen. I motsetning til venstresiden, har FrP full tillit at de ansatte på skolene våre er så dyktige at denne konkurransen ikke vil by på utfordringer, men snarere føre til enda mer nytenkning og spennende løsninger ved de enkelte skolene.

Samtidig vil det gi elevene en større grad av frihet og selvstendighet. Dette vil også føre til at elevene blir mer motiverte og engasjerte i sin utdanning, og de vil ha større sannsynlighet for å fullføre utdanningen.

Telemarks videregående elever trenger nå et politisk skifte. Arbeiderpartiets og Senterpartiets nærskoleprinsipp som begrenser elevenes frihet til å bestemme over eget liv har for lengst gått ut på dato. I dagens samfunn er utdanning viktigere enn noen gang. Det er derfor viktig at elevene får muligheten til å velge den skolen og utdanningsretningen som passer best for dem.

Hvis du vil gi Telemarks elever mulighet til å bestemme over sin egen hverdag og sin egen fremtid, har du bare én ting å gjøre: Stemme Fremskrittspartiet ved høstens valg.

SI DIN MENING! Vi i Varden vil gjerne at du skal bidra med din mening. Send ditt leserinnlegg til debatt@varden.no

Tips til hvordan skrive et godt leserinnlegg finner du her.