E 18 og kryssløsninger – honnør til Statens vegvesen