«En løsning er å ta levenet opp på en lydopptaker, for så å sette ut høyttalere»

foto