Skien Arbeiderparti har, sammen med gode samarbeidspartier, forsterket fellesskapet i Skien de siste 20 åra. For oss er det viktig at Arbeiderpartiet ved roret kjennetegnes ved fellesskap og trygghet. Spesielt vil tiden vi står foran nå kreve det beste av oss og vårt samfunn. Vi har nylig lagt bak oss den største pandemien verden har vært i, siden spanskesyken i 1918.

Vi er midt i den største kostnadsveksten siden jappetiden på 80-tallet og vi har den største energikrisen i landet siden oljekrisen på 70-tallet. Det er krig i Europa, og vi har på et knapt år bosatt 35.000 flyktninger i 2022, det kan bli like mange i år. Alle disse krisene har truffet landet på en gang. Det påvirker oss også i Skien. Det krever trygg og stabil styring for fellesskapet.

Skien Arbeiderparti skal kjennetegnes ved å være et lyttende, nyskapende og seriøst parti. En ordførerkandidat er frontfigur og lagleder, men det er valglista vår med 61 kandidater som representerer bredden av lokalsamfunnet her i Skien, og alle våre representanter forplikter seg til å gjøre sitt beste for fellesskapet Skien.

Stemmer du på oss, lover vi deg å prioritere disse ti sakene i kommende bystyreperiode:

1. Skien skal være en JA-kommune for nye næringsetableringer og arbeidsplasser. Skien skal være den næringspolitiske motoren i Telemark.

2. Vi skal ta et initiativ til at partiene på tvers lager en felles, forpliktende plan for å bekjempe familiefattigdom i vår kommune. Det aller viktigste tiltaket mot fattigdom en helhetlig sosialdemokratisk politikk der ulike barn går sammen i barnehage og i den offentlige skolen, der universelle løsninger som bibliotek og fritidsklubber er tilgjengelige – og der veien til arbeidslivet er førende for all politikk som gjennomføres.

3. Det er det offentlige som skal levere velferdstjenestene våre og de skal være av god kvalitet. På den måten skaper vi det beste kollektive sikkerhetsnettet vi kan ha.

4. Skien skal ha et riktig antall plasser tilgjengelig for mennesker med behov for langtids-, korttids- og avlastningsplasser for sykehjem. Heltidsstillinger skal være hovedregelen ved ansettelser.

5. Det skal bygges togstopp i fjellet ved Landemannstorget. Dette er viktig for å sikre økt tilgjengelighet, utvikling av næringslivet og bedre kommunikasjonen til og fra sentrum.

6. Skien skal bli landsledende på å tilby praktisk og variert opplæring gjennom hele grunnskoleløpet. I Skien skal vi være best på å tilrettelegge både for de praktiske og de teoristerke elevene.

7. Forebyggende arbeid blant barn og unge skal intensiveres. Skien skal utvikle nye samarbeidsmodeller mellom offentlig og frivillig sektor med mål om å forhindre utenforskap.

8. Ibsen-biblioteket skal sikres og realiseres. For hver investert krone i bibliotek får samfunnet fire tilbake i et mer lesende og utdannet folk.

9. Vi skal styrke og videreutvikle lavterskeltilbud innen psykiatrien. Det er like viktig å ha gode tjenester for hodet som for resten av kroppen.

10. Klimagassutslippene fra Skien skal reduseres, med mål om 65 % reduksjon innen 2030.

En av de viktigste investeringene for enhver kommune er trygge ansatte. Derfor er Arbeiderpartiet det organiserte arbeidslivets parti. Fagbevegelsen er en avgjørende samfunnskraft for demokrati og likeverd og for å sikre mer rettferdig fordeling av makt og muligheter. Tillit skal være et bærende prinsipp for styring og ledelse i Skien kommune. Vi skal ha tillit til de fagpersonene som kjenner feltet best. Vi skal sørge for en fornuftig balanse mellom ledelse og styring, mellom tillit og kontroll.

Et sterkt samarbeid ser ingen kommunegrenser, og i et sterkt Telemark, så er man avhengige av et Grenland ivaretar sin rolle som motor. Vi skal være bidragsytere til å bygge ned konfliktnivået, og sammen sikre at de viktigste felles sakene løftes i flokk. Sammen skal vi gjennomføre store løft for industri, samferdsel og byutvikling.

Arbeiderpartiet skal, i bystyret, kjennetegnes ved å ha døra åpen til alle partier. Et godt forslag er godt, uavhengig av forslagsstiller. Vi skal være krystallklare når vi må, men vi skal alltid bidra til å skape forståelse for hverandres utgangspunkt, interesser og annerledeshet enten det dreier seg om andre forvaltningsnivåer, andre byer eller andre partier.

Arbeiderpartiet mener at vi sammen er sterkere, enn vi er hver for oss. Vi må se folk i øynene, og vite at deres liv kunne vært vårt liv, at det er tilfeldigheter hvor vi ble født, hvor god helse vi har – eller hvem som trenger fellesskapets solidaritet neste gang. Veien til uførhet, livslang skade eller kriser er ekstremt kort. Med et blaff rammer det oss andre neste gang, og da skal fellesskapet stille opp. Det skal Skien Arbeiderparti være garantisten for.

Skien er mye, men først og fremst er det alle folka. Summen av folka. Fellesskapet. Vårs.

Varden har bedt ordførerkandidatene i de største partiene i Telemark skrive et innlegg om hvorfor de ønsker å bli ordfører. Dette er et av innleggene i denne serien.