– Gang- og sykkelbrua er utvilsomt viktig for forutsigbarheten i satsing på sentrum

foto