Så har det skjedd igjen. Enda en av de flotte ungdommene våre er død etter uvettig kjøring

foto