Ytringsfriheten gjelder også for rasister, og det er domstolene, ikke den politiske venstresiden som skal dømme

foto