Frode Berg-saken: Utførsel av 3000 dollar kalles valutasmugling