«Budsjettet skal vedtas 14. desember, og vi håper virkelig dette forslaget stemmes ned»

foto