Problemet er ikke at lekser er kjedelig, men at vi har politikere som sier nei til ny kunnskap