Politisk vegbygging: Nasjonal infrastruktur eller lokal spagetti?

foto