Først må jeg få gratulere H-Frp-Krf og V med å ha fremforhandla en avtale som skal danne grunnlag for et flertallsstyre de neste fire åra i Skien. Den tekniske delen av avtalen er slik jeg forstår det også noe Industri og næringspartiet slutter seg til.

Så vet jo alle som kjenner politikken, at for å finne sammen til et flertall av ulike partier, må en kompromisse på noen saker og posisjoner. Men at det umiddelbart etter at posisjonen la fram sin enighet, framkom at det nå ikke skal igangsettes vindkraft-prosjekter i Skien de neste fire åra, må jeg si jeg har problemer med å helt ta inn over meg.

Selv om vi vet og har kjent på at vindkraft er et betent tema politisk, har vi i Skien med stort tverrpolitisk flertall så sent som i januar i år, vedtatt en «villighetserklæring» knyttet til fornybar kraft.

I tillegg til at denne erklæringen gir eksterne aktører muligheter for å undersøke potensiale for mer fornybar kraft produksjon i kommunen, vil den også bringe med seg kunnskap og ny kompetanse som kan bidra til å løse energiutfordringene samfunnet står overfor, på en mest mulig skånsom måte. I tillegg gir den oss bedre fakta til å fatte gode strategiske og politiske beslutninger.

Med en politisk avtale forankret i posisjonen + INP, betyr det nå at denne villighetserklæringen ikke lenger har noen legitimitet. Eksterne aktører som har henvendt seg til kommunen for å se på ulikt potensial for fornybar kraft, vil nå få beskjed om at dette kan de bare glemme.

Når vi vet at Skien kommune og landet for øvrig står ovenfor en stor vekst i behovet for elektrisk energi, både til å elektrifisere eksisterende og etablering av ny industri, så må jeg si at dette punktet i en politisk avtale mildt sagt oppsiktsvekkende.

Jeg håper at spesielt Høyre, som så tydelig har tatt til ordet for behovet for mer fornybar kraft til Skien og Grenland, nå tydeliggjøre sitt nye standpunkt i denne sammenheng.