Det må det tilrettelegges bedre om vi ønsker at flere av Skiens barn og unge skal fullføre videregående, komme ut i jobb og til slutt bli voksne som kan sørge for seg selv og familien sin.

Barnevernsreformen, eller oppvekstreformen som den også kalles trådte i kraft 1.1.22. Kort fortalt skal den fremme forebygging og tidlig innsats. Alle i arbeid rundt barn og unge har et ansvar og må følge opp når de oppdager et barn eller en familie som strever. Skien kommune ikke er helt i mål med innføring av reformen, men prosessene i gang og jeg vet at det blir jobbet godt med dette i alle deler av oppvekst.

Kanskje er det også slik at arbeidet med reformen alltid vil være under utvikling?

Da jeg var i et møte for et par uker siden fikk jeg for første gang høre om teorien «Upstream medicine» av ei klok dame som jobber i kommunen.

I veldig korte trekk handler teorien om at noen drar barn som holder på å drukne opp fra en elv. Når de har fått opp et barn kommer det ett nytt, og slik fortsetter det. De drar opp barn etter barn, helt til noen kommer på; Kanskje det er på tide å finne ut hvor og hvorfor alle disse barna havner i vannet? Altså, du må lenger opp i elva for å finne ut hvor barna faller uti elva og heller hindre dem i å havne i vannet enn å dra dem i land lenger ned.

Teorien er genialt enkel, men akk allikevel så vanskelig. Det hjelper ikke å drive med brannslukking der og da. Man må gjøre noe med de sosiale og miljømessige årsakene til at barna faller uti.

For meg ble dette et veldig klart bilde på viktigheten av forebygging.

Skien kommune er i disse dager i gang med å lage ny strategisk plan for oppvekst.

Etter å ha lest avisen den siste tiden og ikke minst lyttet til alle tilbakemeldingene vi får fra assistenter, miljøarbeidere og barne- og ungdomsarbeidere i skole og SFO om et tøffere miljø for både elever og ansatte i skolen, er det helt klart at forebygging må jobbes hardt med i tiden fremover! Det må tenkes nytt, og arbeidet er heldigvis godt i gang under utarbeidingen av ny strategisk plan for oppvekst.

Undervisning må tilpasses tiden vi lever i og alle barn og unge må føle tilhørighet og trygghet på skolen. Der man trives vil det også skje positive ting.

Fagforbundet organiserer mange grupper i arbeidslivet, og vi ser at kompetansen til assistenten og barne- og ungdomsarbeideren blir for dårlig utnyttet i oppvekst. Mange har etterutdanning i både veiledning, traumebevist omsorg og barn med spesielle behov. Flere av våre medlemmer har fagbrev fra andre yrker som de også bruker i arbeidet med barn og unge. Andre har årevis med realkompetanse. Disse ressursene må benyttes bedre og hele laget som jobber i miljøet rundt barn og unge må involveres og lyttes til. Dette er i tråd med barnevernsreformen.

Artikkelen i avisa og tv-reportasjen om Mæla skole viser at det er mulig å få det til! Det er et godt eksempel på forebygging som virker, så la oss få mer av dette! Ulike skoler har ulike utfordringer og undervisningen må ikke nødvendigvis legges opp likt på alle skoler, men tilpasses den elevgruppen og det miljøet som elevene til enhver tid er.

Involver foreldre, frivilligheten, barn og ungdom. Ha trygge voksne som legger til rette og er tilgjengelige. La barn og unge få tilknytning til skolen og la dem være gode forbilder og ressurser for hverandre.

Prosjektene koster litt penger, men om man tenker samfunnsøkonomisk og i et langtids perspektiv må man tørre å satse på slike prosjekter. Det vil det lønne seg på sikt!

Jeg har trua på at vi får til det beste for barn, ungdom og ansatte om hele laget jobber sammen!

SI DIN MENING! Vi i Varden vil gjerne at du skal bidra med din mening. Send ditt leserinnlegg til debatt@varden.no

Tips til hvordan skrive et godt leserinnlegg finner du her.